Wadden 3 daagse

Op 12, 13 en 14 april vond de Wadden-3-daagse plaats, met stops in de provincies Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april). Praten en meedoen op gebiedsniveau stond tijdens deze drie dagen voorop, met als sleutelwoorden verkennen, verbinden en verdiepen.

Samen met tientallen direct betrokkenen zijn tijdens de driedaagse:Punt van Reide F 07-04-2013

  • De focuspunten voor de deelgebieden aangescherpt;
  • De kansen voor samenwerking en afstemming voor het realiseren van projecten en programma’s geïnventariseerd;
  • De majeure opgaven aangescherpt, met name ten aanzien van de inhoudelijke en financiële aspecten.

 

 

Rode draad van het driedaagse overleg was de vraag wat er voor de realisatie van projecten en programma’s nodig is vanuit het Waddenfonds en/of de provincie(s). Dit kan betrekking hebben op geld en inhoud, maar ook op aspecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening of de regie- en loketfuncties. Verder was er aandacht wat de eerste stap is om tot realisatie de verschillende focuspunten te komen en wanneer deze de komende tien jaar kan plaatsvinden.

De oogst van de drie dagen wordt de komende weken op papier gezet. Begin mei volgt terugmelding aan de deelnemers en de hoofdbevindingen  worden op deze website gepubliceerd.

De websites van het Nieuwsblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant maakten aan de hand van een serie prachtige foto’s melding van de Wadden-3-daagse.

Stand van zaken
Focuspunten investeringskader