Investering van € 90 miljoen in vijf projecten

Het Waddenfonds maakte eind juni bekend € 47,5 miljoen te reserveren voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Hiermee wordt een totale investering van bijna € 90 miljoen in het Waddengebied mogelijk gemaakt.

Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het ecologisch gezond maken van het Eems-Dollardgebied. Voor drie projecten op de Afsluitdijk stelt het Waddenfonds ruim € 20 miljoen beschikbaar. Lees verder: Gehonoreerde projecten Waddenfonds juni 2016

Reacties
Opbrengst dialoogfase