Programma

Programma

09.30Inloop met koffie & thee
10.00Start Plenaire bijeenkomst in de grote zaal waarin we bijgepraat worden ontwikkelingen in het Waddengebied
Opening door dagvoorzitter Jaap Jepma
Gedeputeerden Avine Fokkens en Cees Loggen namens de Stuurgroep Waddenprovincies
     Keynote: Erik Wagener, ontwikkelingen aan de Waddenkust
Paneldiscussie dijkversterking i.r.t. klimaatadaptatie en integrale kustontwikkeling met Bé de Winter, Tjip Douwstra, gedeputeerden Avine Fokkens & Cees Loggen, Frances Heijman en Evert Jan van Nijen
Spreker: Michiel Uitdehaag, investeren in het Waddengebied
Paneldiscussie circulariteit en duurzaamheid met Michiel Uitdehaag, gedeputeerden Avine Fokkens en Cees Loggen en Evert Jan van Nijen
Harm Post, havens in breder perspectief
Paneldiscussie over havenontwikkeling, natuurverbetering,  toerisme & recreatie met Johan Hamster, Stefan van Keijzerswaard, Rebecca Slijver en Martin Cnossen
12.40Lunch: ‘Buffet de Wadden’
14.00Plenaire bijeenkomst in de grote zaal  over IKW, lopende en komende majeure  gebiedsontwikkelingen in het Waddengebied.
Pitch Gebiedsontwikkeling Den Helder/ Waddenbaai: Ingmar Zwier en Roderik van Deutekom
Pitch Programma Harlingen: Ellen Bruins Slot
Pitch Fries Programma Waddenkust: Rosanne van Bodegom
Pitch Holwerd aan Zee: Kees van Es
Pitch Eemszijlen: Matthijs Buurman en Albert Vos
IKW: rol en inzet voor de komende jaren Bert Wijnsma
15.00Informatiemarkt IKW- programma’s en projecten.  Er zijn meer dan 25 projecten en programma’s die u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in hun projecten. Maak gebruik van deze uniek kans!
16.30Eind 

Sprekers van de dag zijn

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Avine Fokkens, gedeputeerde provincie Fryslân

Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-Holland

Johan Hamster, gedeputeerde provincie Groningen

Bé de Winter, bestuurder Wetterskip Fryslân

Tjip Douwstra, bestuurder Waterschap Hunze en Aa’s

Michiel Uitdehaag, burgemeester  Texel

Harm Post, directeur Haven Lauwersoog

Stefan van Keijzerswaard, wethouder gemeente Het Hogeland  en voorzitter van de Waddenkustgemeenten

Rebecca Slijver, wethouder gemeente Noardeast Fryslân, namens de Waddenkustgemeenten als porteuillehouder/trekker Toerisme en Recreatie

Frances Heijman, programmamanager Eems Dollard 2050

Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Friesland

Martin Cnossen, directeur Visit Wadden

Bert Wijnsma, programmamanager Investeringskader Waddengebied (IKW)

Ingmar Zwier, gemeente Den Helder

Roderik van Deutekom, projectleider Waddenbaai

Ellen Bruins Slot, projectleider programma Harlingen

Rosanne van Bodegom, programmamanager Fries programma Waddenkust

Kees van Es, projectleider Holwerd aan Zee, namens de samenwerkende organisaties                      

Matthijs Buurman, projectleider Eemszijlen

Albert Vos, projectleider Eemszijlen

Jaap Jepma, Noordtij – dagvoorzitter

Parkeergelegenheid symposium
Thema’s