Geslaagde eerste Waddag in de haven van Lauwersoog

Tijdens de Waddagen gaan de opgaveteams van het IKW gezamenlijk het veld in om geïnspireerd te raken en om aanknopingspunten te vinden voor nieuwe projecten. Zo krijgen ze antwoorden op vragen als: Wat gebeurt er met het geld? Welke ontwikkelingen zijn er en waar kunnen nieuwe kansen worden gesignaleerd. Dit jaar vond de eerste Waddag plaats op dinsdag 12 april in Lauwersoog. Het programma stond in het teken van twee IKW projecten. Green Shipping en de pilot Slib Hub Lauwersoog. Beide ontwikkeld vanuit het opgaveteam Havenontwikkeling en natuurverbetering.

Kansen voor nieuwe projecten
Het programma startte in de haven van Lauwersoog. Hier vertelde Harm Post, directeur van de haven, over de duurzame havenvisie Lauwersoog. Sinds 2016 heeft deze haven, net als de overige Waddenhavens, het ECOport-certificaat. Een certificaat dat wordt verstrekt door de ESPO (The European Sea Ports Organisation) aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. Post benadrukte daarbij dat er in de havenvisie veel aandacht is voor de juiste balans tussen economie en ecologie. En dat sluit goed aan bij de activiteiten van het IKW. De stappen die de haven de komende periode gaat zetten bieden de mogelijkheid om nieuwe projecten te ontwikkelen die mogelijk passend zijn binnen het IKW.

Duurzame scheepsaandrijving
Om te zien wat de haven nu al doet, werden vervolgens de lopende IKW projecten Green Shipping en de pilot Slib Hub Lauwersoog bezocht. Albert Keizer, directeur van Next Generation Shipyards, nam de groep mee in zijn zoektocht naar de juiste aandrijving in de scheepvaart. Vanuit zijn scheepswerf werken ze hard aan nieuwe duurzame manieren van scheepsaandrijving. Lichtend voorbeeld daarin is de Ecolution van wijlen astronaut Wubbo Ockels. Dit schip is met gelden vanuit het project Green Shipping omgebouwd tot een waterstofboot. Daarmee is het schip een boegbeeld binnen het project en laat zien dat het daadwerkelijk mogelijk is om over te stappen naar duurzame aandrijving in de scheepvaart.

Nieuwe bestemmingen voor slib
Daarna gingen de deelnemers door naar de pilot Slib Hub Lauwersoog. Doel van dit project is om te kijken of je het slib uit de haven een nieuwe bestemming kunt geven. Momenteel wordt het slib gebaggerd en vervolgens in de Waddenzee gespoten. Dit is dweilen met de kraan open, aangezien het slib ook weer terugkomt. Met dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om het slib op een andere manier nuttig te gebruiken. Hierin wordt gekeken naar mogelijke toepassingen en naar de kwaliteit van het slib op verschillende plekken in de haven. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het mogelijk om na te denken over nieuwe bestemmingen. Denk aan de inzet van slib om dijken te versterken, maar ook om landbouwgrond op te hogen om zo de inklinking en verzilting van de landbouwgronden tegen te gaan en te zorgen voor vruchtbare grond.

Nieuwe inzichten
Beide projecten spraken zeer tot de verbeelding en laten zien dat de IKW gelden op een goede manier wordt besteed. Daarnaast inspireerde de dag, waarbij de verschillende opgaveteams nieuwe inzichten hebben opgedaan voor de ontwikkeling van toekomstige projecten.

Bent u zelf bezig met een project in het Waddengebied en ziet u kansen om uw project te verbinden aan een grotere ontwikkeling? Neem dan contact op met ons programmateam om te kijken wat het IKW hierin kan betekenen.

Digitaal magazine IKW online
Zeegrasplanten verzameld in Denemarken