Meerjarenprogramma IKW 2021 en verder

Onlangs is het nieuwe Meerjarenprogramma IKW 2021 (MJP) en verder vastgesteld. Dit document beschrijft de programmering, voortgang en uitvoering van het IKW. Daarnaast zijn in dit MJP de resultaten van de afgelopen jaren en de in 2020 gehouden midterm review meegenomen en -gewogen. Het is gebleken dat het IKW goed op stoom is gekomen en dat door veel initiatiefnemers wordt gewerkt aan passende projectaanvragen. Om een goed en gedegen MJP te kunnen maken, is het belangrijk dat er de komende jaren voldoende IKW Waddenfondsmiddelen beschikbaar zijn. Op verzoek van de Stuurgroep Waddenprovincies heeft het Dagelijks Bestuur Waddenfonds daarom besloten om de komende twee jaar € 25,7 miljoen aan Waddenfondsmiddelen (uit de reserve) nog niet in te zetten, maar alvast te reserveren voor de komende majeure projecten.

In 2022 zal samen met het Waddenfonds verder de balans worden opgemaakt zodat dan aan Provinciale Staten van Noord-Holland, Groningen en Fryslân kan worden voorgelegd hoeveel IKW WF-middelen nodig zijn om in de periode 2023-2026 IKW-projecten mogelijk te maken. Na deze besluitvorming wordt dit voorliggende MJP herzien.

Het MJP is opgesteld onder verantwoording van het interprovinciale programmateam of -management, in nauw overleg met de opgaveteams die in contact staan met de voor het programma relevante partners en stakeholders. Benieuwd naar de verdere inhoud van het MJP? Lees het hier.

Waddendiner Nieuwspoort start Waddengastronomie
Kill the Spill