Kornwerderzand wordt toeristische trekpleister

Het gebied rondom Kornwerderzand krijgt een miljoeneninjectie om aantrekkelijker te worden voor toeristen. Er komen nieuwe toeristische bezienswaardigheden bij en de bestaande worden beter ontsloten.

Het voormalige werkeiland duurzaam aantrekkelijk, goed bereikbaar en beleefbaar maken voor alle leeftijden én voor mensen met een beperking. Dát zijn de drie hoofdingrediënten van het project ‘Beleef Kornwerderzand’. Daarvoor wordt een reeks aan maatregelen getroffen, met name gericht op nog ontbrekende schakels.

Opvallend element is de aanleg van een tunnel voor voetgangers en fietsers. De tunnel verbetert de bereikbaarheid van zowel het buitendijkse fietspad als het Kazemattenmuseum met zijn bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Verder voorziet het project in de bouw van een aanlegsteiger en de aanleg van een Waterpad. Bezichtiging van de monumentale sluis behoort straks ook tot de mogelijkheden. Tot slot krijgen bezoekers informatie over de natuur, de historie en de waterwerken van Waddenzee, IJsselmeer en Afsluitdijk.

Door de versterking van het toeristisch aanbod blijven bezoekers langer op de Afsluitdijk en Kornwerderzand. Geschat wordt dat hun aantal bijna zal verdubbelen, van 200.000 nu naar circa 380.000 in 2027. Er wordt een toename van bestedingen verwacht van tussen de ruim € 1,6 miljoen en € 2,1 miljoen per jaar.

In het kader van het project wordt de komende jaren bijna € 26 miljoen geïnvesteerd in onder meer nieuwe attracties. Het Investeringskader Waddengebied (IKW) draagt € 6 miljoen bij aan het project.

 

Volop genieten van Waddengastronomie
Leren omgaan met verzilting