Waterstof nieuwe loot groengaspilot Ameland

Het Waddenfonds draagt 270.000 euro uit de IKW-middelen bij aan een groengaspilot op Ameland. Het betreft een test naar de mogelijkheden om aan een werkende vergistingsinstallatie waterstof toe te voegen. 

De pilot is een uitbreiding van een praktijkproef die in 2019 begon. Hierbij wordt in de AHDP-installatie Ameland zuiveringsslib en groente- en tuinafval tot groen gas vergist. De totale kosten van deze uitbreiding bedragen 450.000 euro. Gasterra is deelnemer aan het consortium en financiert de overige 180.000 euro.

Het groene gas wordt rechtstreeks op het aardgasnet geleverd. Momenteel levert de vergister 110.000 kubieke meter groen gas per jaar; dit is 5 procent van het huidige aardgasverbruik op Ameland. Als er waterstof wordt bijgevoegd zou de productie kunnen stijgen naar 190.000 kubieke meter groengas. Bovendien neemt de CO2-reductie toe van 271 ton naar 412 ton per jaar. De toevoeging van waterstof verhoogt het rendement dus aanzienlijk.

De proef vindt plaats op Ameland, maar een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd bij ingenieursbureau Bareau BV in Heerenveen. Doel is ook om meer kennis te vergaren en die te delen via onder meer artikelen, bijeenkomsten, websites en presentaties. Als de proef slaagt, kan de nieuwe techniek mogelijk kunnen worden uitgerold in het hele Waddengebied.

Donkerte keert terug in Waddengebied
Impuls aan vistrek tussen binnenland en Waddenzee