Donkerte keert terug in Waddengebied

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen euro uit de IKW-middelen bij aan het project De Donkerte van het Waddengebied. Het project wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme stimuleren. Gemikt wordt op de bewuste verblijfs- en dagrecreant, die ook buiten het hoogseizoen het Waddengebied bezoekt. De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen steken samen € 759.000 in het project. De totale kosten bedragen ruim 3 miljoen euro.

De provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen steken samen € 759.000 in het project. De totale kosten bedragen ruim 3 miljoen euro. Het project is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen. De komende vier jaar slaan de initiatiefnemers de handen ineen en zetten zich in om nieuwe ervaringen te bieden waarbij duisternis de hoofdrol speelt.

Bijzondere beleefmomenten
Lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. Eén van de weinige plekken waar de donkerte nog echt kan worden ervaren, is het Werelderfgoed Waddenzee.  Doel van het project is bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar de waddenkust te trekken.

Foto: Rutger Bus

Zo wordt onder de noemer Nacht van het Wad uiteenlopende nachtactiviteiten gegeven: nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, lezingen en workshops. Nacht van het Wad vindt vier keer per jaar plaats rond astronomisch herkenbare nachten. Verder start op Wieringen een expositie over verlichting en navigatie in het donker en kunnen bezoekers bij de Helderse Vallei terecht voor een optimale nachtbeleving, onder meer door het plaatsen van observatiekijkers. Daarnaast worden er minimaal 15 nachttuinen gerealiseerd waar bezoekers nachtvlinders en andere nachtdieren kunnen spotten. Informatiepunten, voorlichtingsmaterialen en live webcambeelden worden ontwikkeld. Hierop kunnen kijkers dieren zien die ’s nachts actief zijn.

Kennisvergaring
Verder wordt er voor professionals en vrijwilligers die nachtactiviteiten op touw gaan zetten een trainingsprogramma georganiseerd. In het project wordt ook onderzocht wat het werken in en aan de donkerte vraagt. ’s Nachts gelden er immers andere eisen dan overdag. Denk hierbij aan toegankelijkheid en veiligheid, maar ook aan de techniek die nodig is om zaken zichtbaar te maken, zonder dat er verstoring optreedt aan flora en fauna. De opgedane kennis wordt zoveel mogelijk waddenbreed gedeeld.

Transformatie kustzone Lauwersmeer
Waterstof nieuwe loot groengaspilot Ameland