Onderwatervlieger levert jaarrond duurzame energie

De TidalKite is een onderwatervlieger die de beweging van eb en vloed omzet in duurzame energie. De vlieger beweegt onder water mee op te getijden en zet deze beweging om in energie. Bijzonder is dat de TidalKite gedurende het hele jaar constant energie levert.

De onderwatervlieger is speciaal ontworpen voor relatief ondiep water met lage stroomsnelheden, waardoor het geschikt is voor het Waddengebied. De vinding is niet afhankelijk van het weer, neemt geen ruimte in op land en verstoort geen vergezichten zoals windmolens.

In het najaar van 2018 is een pilot op kleine schaal uitgevoerd met de vlieger. Daarna zijn er enkele aanpassingen gedaan met betrekking tot trekkracht en waterweerstand. Als er een positieve uitkomst is, kan de TidalKite een belangrijke bijdrage leveren aan de mix van duurzame energie op de Waddeneilanden en daarbuiten. Er vindt nu een nieuwe test plaats in het Borndiep nabij Ameland. Er wordt ook gekeken naar de effecten op natuur.

Met het project is een totale investering van € 3.779.294,– gemoeid; het Waddenfonds draagt  € 2.267.576,– bij aan dit IKW-project.

Lees hier meer over het project.

Uitbreiding broed-, rust en foerageergebied van Wadvogels
Kwelderaanleg bij Delfzijl innovatie van wereldallure