Provincies investeren tientallen miljoenen in Waddengebied

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de inzet van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Alleen al in 2018 is dankzij de gezamenlijke inzet circa € 100 miljoen beschikbaar gekomen voor investeringen in de ecologie én economie van de Wadden. Dat blijkt uit het nieuwe Meerjarenprogramma waar de Colleges van Gedeputeerde Staten van de drie provincies mee hebben ingestemd.

Met het Investeringskader Waddengebied (IKW) 2016-2026 zetten de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen zich samen in om een breed en samenhangend programma te realiseren. Dit gebeurt door het, met cofinanciering vanuit het Waddenfonds, faciliteren van initiatiefnemers van projecten die de ecologische en/of economische potentie van het Waddengebied versterken. Tot 2026 komt voor het IKW-programma uit het Waddenfonds in totaal € 180 miljoen beschikbaar.

Het nieuwe Meerjarenprogramma (MJP19) constateert dat in 2018 het IKW echt in uitvoering is. Inmiddels zijn tientallen projecten en programma’s in beeld. Over maar liefst veertien projecten is het afgelopen jaar positief besloten, waardoor deze in de realisatiefase zijn gekomen. De totale investeringen hiervoor bedragen ruim € 100 miljoen. Het Waddenfonds draagt hieraan bijna € 42 miljoen bij.

Verder is inmiddels veel voorbereidend werk gedaan om ook in 2019 resultaten te boeken. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten zal voor een groot deel de komende jaren plaatsvinden. Enkele projecten zijn nu al gereed, zoals het Waddeninformatiecentrum Waddenzee in Kornwerderzand. Tabel 1, zie bijlage, geeft een overzicht van alle IKW-projecten die inmiddels ondersteuning krijgen vanuit het Waddenfonds.

Download Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 en verder >>

Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterking
Lancering ‘Visit Wadden’ mijlpaal in samenwerking stakeholders