Verhalen zetten Waddengebied op toeristisch netvlies

De komende zes jaar gaan drie provinciale marketingorganisaties aan de slag om het Waddengebied als één duurzaam toeristische bestemming op de kaart te zetten. Hiertoe wordt al het werelderfgoedwaardige aanbod met elkaar verbonden via herkenbare verhaallijnen.

Het project maakt onderdeel uit van de majeure opgave Versterken en vermarkten van het Werelderfgoed. Uit het Waddenfonds is € 4,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitrol van de plannen.

Projectenpodium
De verhaallijnen worden uitgewerkt in marketingmiddelen, waarvan aanbieders in het Waddengebied – eilanden, zee en vaste wal – gebruik kunnen maken. “Bij ieder verhaal hoort onder meer een fiets- en wandelroute”, vertelt projectleider Rogier Davids. “Op de routes komen ondernemers in beeld met hun aanbod. Ook komt er een online toolkit met onder meer foto’s en video’s om het aanbod te ontsluiten. Tot slot is er een app in de maak om het aanbod te ontsluiten.”

“De kern is, enkele uitzonderingen daar gelaten, kleinschaligheid”, vervolgt Davids enthousiast. “Dit gebeurt met oog voor de leefbaarheid en aandacht voor het op een podium zetten van natuur en cultuur. Een van de troefkaarten is bijvoorbeeld het terpen en wierdengebied.”

Veel energie wordt gestoken in het onder de aandacht brengen van de verhaallijnen aan potentiële bezoekers. Dit gebeurt onder meer via acties richting het Nederlands Bureau van Toerisme (NBTC), touroperators en de internationale vakantiemarkt.

Eerste twee verhaallijnen
De eerste twee verhaallijnen, 1) Denk aan Dijken & Landaanwinning, en 2) Natuur en Smaak van het Wad, zijn vrijwel gereed.  “Hiervoor is gekozen, omdat deze twee onderwerpen op dit moment volop in de aandacht staan”, aldus Davids. “Aan iedere verhaallijn koppelen we een campagne met een looptijd van vier jaar.” Voorbeelden van andere verhalen zijn: Loop over de bodem van de zee, Proef een Waddenproduct, en Onderga de historie van duizenden jaren kustbewoning. “Elk jaar komt er een of meerdere verhaallijnen bij”, vervolgt Davids. “Het aanbod vormt zo een elkaar versterkend pallet.”

Visitwadden.nl
Kern van ieder verhaal is de identiteit van een gebied. De verhaallijnen passen binnen een overkoepelend thema: Leven met de Waddenzee. Ze komen in beeld op www.visitwadden.nl. Dit is een bestaande site die momenteel een facelift krijgt. Alle informatie komt beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Duits.” In de loop van maart komt de vernieuwing gereed. Vanaf dan starten de drie provinciale marketingorganisaties – Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam – ook hun campagnes op.

Handen ineen
Nieuwe ontwikkelen in het kader van het Investeringskader Waddengebied kunnen eveneens een podium krijgen op visitwadden.nl. “Goede samenwerking met regio’s, toeristische organisaties en bedrijven staat voorop. De afgelopen maanden hebben we al veel waardevolle input ontvangen en veel positieve reacties gekregen op onze plannen. Initiatieven kunnen zelfs een stukje van het cms van onze projectwebsite afnemen.” Verder is er een top duizend in voorbereiding van actieve mensen in het Waddengebied. “Voor een aantal van hen ligt een rol in het verschiet als ambassadeur.”

Van binnen naar buiten
Het programma werkt met invloedcirkels: van binnen naar buiten. De binnenste cirkel bestaat uit bewoners en/of ondernemers. Binnen elke invloedcirkel doorlopen de doelgroepen zes logische stappen: van bewustwording tot boeken en het (online) delen van ervaringen. Doelgroepen in de binnenste invloedcirkels worden daarmee ambassadeurs van de verhaallijnen voor de volgende invloedcirkels. Ondernemers in het Waddengebied kunnen gebruik maken van de overkoepelende marketingmiddelen, waaronder een online portal met boekingsmodule.

Davids benadrukt dat de gekozen ingang tal van mogelijkheden biedt om het Waddengebied versterkt op de kaart te zetten. “Verhalen vertellen wie je bent en bieden ruimte aan de verbeeldingskracht van de bezoeker. Ze zorgen voor niet alleen voor eenheid, verbintenis en herkenning, maar ook voor emotionele verbinding tussen ondernemer en gast.”

Downloads

Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee >>

Programma Versterken Werelderfgoed Waddenzee >>

Lancering ‘Visit Wadden’ mijlpaal in samenwerking stakeholders
Monitoring zet Waddengebied nog beter op de kaart