Tewaterlating testinstallatie voor stroom uit golven

Voor de kust van Texel start binnenkort een proef met energie, opgewekt uit golfbewegingen. Het anker van de testinstallatie van dit IKW-project is op 19 december in de haven van Oudeschild te water gelaten.

De test vindt plaats op initiatief van Slow Mill Sustainable Power. De pilot met de ‘onderwatermolen moet nieuwe kennis opleveren over de techniek en de gevolgen ervan op de ecologie en de economie van het Waddengebied. 

Belangrijke innovatie
“De innovatie is een hele belangrijke toevoeging aan de bestaande mogelijkheden om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken”, vertelt gedeputeerde Jack van der Hoek (NH) enthousiast. “Het project levert een hele belangrijke bijdrage aan de ambitie van de Waddeneilanden om op zelfvoorzienend te worden. Bijzonder aan het project is dat het ook een antwoord geeft aan de wens om met minimale ruimtelijke gevolgen te voorzien in de energieambitie waar we met elkaar

Anker en drijver
Met de golfgenerator hoopt Texel nog dichterbij de doelstelling te komen om het eiland zoveel mogelijk zelf van eigen stroom te voorzien. “We hebben een anker onder water”, vertelt uitvinder Erwin Croughs van Slow Mill op nhnieuws.nl. “Daaraan zit een drijver onder water en een drijver boven water. Die twee bewegen ten opzichte van elkaar, die beweging zetten we om in elektriciteit.” Het anker is op Texel gemaakt van 50 ton zwaar beton.

Vervolgfinanciering
De testfase duurt 2,5 jaar. Als die proef slaagt kunnen op termijn ongeveer 100 huishoudens op Texel door een prototype van de golfenergie-installatie van duurzame stroom worden voorzien. Als 10% van de Noordzeekust langs Texel gebruikt kan worden voor de installaties, kan dat het hele eiland duurzaam maken

Het project heeft steun gekregen vanuit het Waddenfonds én het Innovatiefonds Noord-Holland het Waddenfonds. Van der Hoek: “Hopelijk leidt dit tot vervolgfinanciering door derden. Dan kan deze innovatie niet alleen op veel grotere schaal worden gebruikt voor de eilanden, maar bij succes ook als Noord-Hollands exportproduct!”

Reportage
NH-nieuws heeft een reportage gemaakt van de start van de pilot. Hierin legt Erwin Croughs de werking van zijn vinding uit en komt ook een enthousiaste  wethouder Hennie Huisman van Texel aan het woord: klik hier.

 

Nieuwe vaarroute verlevendigt Noordoost Fryslân
Miljoenenimpuls voor groene chemie en groene energie