Investeringskader Waddengebied flink op stoom gekomen

Integraal de grote vraagstukken van het waddengebied aanpakken. Met die ambitie hebben de drie Waddenprovincies het Investeringskader Waddengebied (IKW) in het leven geroepen. In de ROM Waddenspecial, uitgegeven ter gelegenheid van de ondertekening van de Verklaring van Leeuwarden, laten de drie verantwoordelijke bestuurders weten dat het IKW het afgelopen jaar al flink op stoom gekomen is.

‘Investeringskader Waddengebied begint zijn vruchten af te werpen’ luidt de kop van het artikel in de Waddenspecial van het vak- en maandtijdschrift ROmagazine. Gemaakt op initiatief van het Regiecollege Waddengebied. In het artikel vertellen de drie verantwoordelijke gedeputeerden, Henk Staghouwer (provincie Groningen), Klaas Kielstra (provinsje Fryslân) en Cees Loggen (provincie Noord-Holland) over het IKW.

In gang gezette projecten
In het artikel vertellen de drie gedeputeerden, die tevens het dagelijks bestuur vormen van het Waddenfonds, onder meer over de grote projecten die inmiddels in het kader van het IKW in gang zijn gezet. Zo wordt het Eems-Dollard estuarium flink aangepakt. Door indijking en verdieping van vaargeulen bevat het water van hetestuarium te veel slib. Over een lange periode zal er jaarlijks één miljoen slib worden ‘ingevangen’ en aansluitend worden ingezet voor innovaties in de landbouw, natuurinclusieve versterking van zeedijken en andere vernieuwende activiteiten. Verder is eind maart het Wadden Center op de Afsluitdijk geopend. Het bijzondere gebouw bij Kornwerderzand dient voor binnenlandse en buitenlandse toeristen als toegangspoort en experiencecentrum voor het Werelderfgoed Waddenzee.

Metamorfose Afsluitdijk
Daarnaast zorgt het IKW ervoor dat de metamorfose van de Afsluitdijk gestalte krijgt. Onder de vlag van De Nieuwe Afsluitdijk is het Waddenfonds met een bijdrage van € 14 miljoen de grootste financier van de vismigratierivier, die onder de dijk door de Waddenzee en het IJsselmeer met elkaar verbindt. Het project moet een belangrijke bijdrage leveren aan een betere visstand in de Waddenzee, het IJsselmeer en in rivieren als de IJssel en de Rijn. Met de aanleg van de migratierivier zal de Afsluitdijk als bijna onoverkomelijk obstakel voor vis binnenkort verleden tijd zijn.

Tastbare resultaten
Henk Staghouwer: “Dat zijn heel tastbare resultaten, waar we het Waddengebied enorm mee vooruit helpen.” De Groninger gedeputeerde noemt daarbij ook het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog. Daarin investeert het Waddenfonds 9,6 miljoen euro. Staghouwer kijkt ook uit naar de komende jaren. “Er komen mooie projecten aan. We gaan nog veel meer grote dingen in het waddengebied aanpakken.”

Verder lezen

Een kijkje in de proceskeuken
Werelderfgoedcentrum Lauwersoog opent deuren in 2020