Werelderfgoedcentrum Lauwersoog opent deuren in 2020

Het Investeringskader Waddengebied (IKW) stelt ruim 9,6 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum (WEC) in Lauwersoog. Dit betekent dat de financiering rond is. Vanaf juni 2020 gaat het nieuwe centrum, onderdeel van de majeure opgave ‘Versterken en vermarkten Werelderfgoed’, toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee. De totale kosten bedragen 19,6 miljoen euro. 

Het Werelderfgoedcentrum, dat komt te liggen in het havenkwartier van Lauwersoog, wordt een zogenaamd Science & Experience Centre. In het gebouw is plek voor exposities over Werelderfgoed Waddenzee en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Ook Zeehondencentrum Pieterburen wordt verplaatst naar het WEC en moet een belangrijke publiekstrekker worden. Daarnaast is er plek voor een hotel met restaurant en café.  Vanuit het WEC starten excursies en expedities per fiets, boot of te voet.

Meerdere elementen
Het Werelderfgoedcentrum wordt een gebouw dat bestaat uit verschillende elementen, zoals de Vertrekhal, het Oog, de morfologische ruimte, panoramatoren, aquaria en een zeehondenexperience. De Vertrekhal verleidt mensen tot tientallen expedities. Het centrum krijgt bovendien een panoramatoren met uitzicht over het Wad. Verder wordt het centrum een internationale ‘vuurtoren’ voor kennis, activiteiten, onderzoek en ondernemerschap rondom en voor de Waddenzee. Bij het WEC worden tevens een hotel met horeca en een Wadhal gerealiseerd, waarin lokale ondernemers zich kunnen vestigen. Deze hal wordt mogelijk gemaakt door private investeerders.

Ecologisch visitekaartje
Het WEC heeft de potentie om uit te groeien tot een ecologisch visitekaartje van Nederland. Te meer daar vanuit het WEC samenwerking plaatsvindt met zowel  (internationale) kennisinstellingen als met bestaande (inter-)nationale Waddencentra.

Financiering
Initiatiefnemer is de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee, die zowel samenwerkt met een consortium van private ondernemers als met een stuurgroep van provincie Groningen, gemeente De Marne, Staatsbosbeheer, Zeehondencentrum Pieterburen en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog. Het gaat om een investering van in totaal € 19 miljoen, waaraan het Waddenfonds in het kader van het IKW-programma € 9 miljoen bijdraagt.

Investeringskader Waddengebied flink op stoom gekomen
Totaalbeleving Waddengebied in Afsluitdijk Wadden Center