Totaalbeleving Waddengebied in Afsluitdijk Wadden Center

Bij Kornwerderzand staat, als een schuimkraag op de Afsluitdijk, een markant gebouw: het Afsluitdijk Wadden Center. Dit centrum biedt een totaalbeleving over de geschiedenis en toekomst van de Afsluitdijk en  Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Het Investeringskader Waddengebied heeft, als onderdeel van de majeure opgave ‘Vitale Kust en Afsluitdijk’, € 4 miljoen bijgedragen aan de realisatie van het unieke beleefcentrum.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Klaas Kielstra, provincie Fryslân, hebben in het voorjaar van 2018 het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand geopend. Het centrum biedt bezoekers vanuit de hele wereld een interactieve expositie van de Afsluitdijk als internationaal toonbeeld van waterbouw en een plek van vele (nieuwe) verhalen. Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 gasten uit binnen- en buitenland. Bezoekers kunnen in meer te weten te komen over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en de ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk.

Aan de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Centre heeft het Waddenfonds € 4 miljoen bijgedragen.

Programma De Nieuwe Afsluitdijk
Het project Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân. Samen werken ze aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie en economie.

 

 

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog opent deuren in 2020
Provincies willen grote projecten in Waddengebied