Provincies willen grote projecten in Waddengebied

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het ‘Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018 en verder’ vastgesteld. Dit schept de mogelijkheid om grote en meerjarige projecten en programma’s te realiseren in het Waddengebied. Hiervoor is eerder het Investeringskader Waddengebied (IKW) vastgesteld.

Centraal doel van het investeringskader is verduurzaming van de economie en versterking van de ecologische kwaliteiten van het Waddengebied. Met het IKW is beleidsmatig ruimte gemaakt voor deze projecten en programma’s. Het gaat om projecten binnen de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, versterken en vermarkten werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollardgebied in balans en eilanden op eigen kracht.

Regieteam
Nu het meerjarenprogramma is vastgesteld, zal in de komende maanden verdere samenwerking gezocht worden met een breed scala van organisaties. Dit om te kijken of de initiatieven die in beeld zijn gezamenlijk verder gebracht kunnen worden. Voor het programmeren, stimuleren en waar nodig ondersteunen van projectinitiatieven is er een regieteam. Dit team bewaakt ook de voortgang van deze initiatieven. Het regieteam wordt ondersteund door opgaveteams. Dit om initiatieven zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk op tijd kunnen worden uitgevoerd.

Waddenfonds 
De projecten uit het MJP kunnen deels gefinancierd worden vanuit het Waddenfonds (WF). Dat een project is ondergebracht in het MJP betekent nog niet dat dekking plaatsvindt uit het Waddenfonds. De rol van het beoordelen van deze projectaanvragen ligt bij het WF. Dit is een zelfstandige beoordeling. Deze staat los van het Investeringskader. De aanvragen zullen moeten passen binnen de regels van het WF. In de programmeringsfase van het Investeringskader heeft het WF een informerende en adviserende rol. Dit zowel richting regie- en opgaveteams als richting initiatiefnemers.

Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018 en verder 

Totaalbeleving Waddengebied in Afsluitdijk Wadden Center
Programmagebied in beeld