Green Shipping

Green Shipping

Thema: Havenontwikkeling en natuurverbetering
Website: https://greenshippingwaddenzee.nl
Status: In uitvoering

Het programma Green Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO 2 -uit – stoot in 2030 met 60% zijn afgenomen. Dat kan bereikt worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen.

Green Shipping heeft brede steun van zowel natuurbescherming, visserij, vaarrecreatie als Waddenzeehavens. Het project is in meerdere opzichten belangrijk voor de Waddenzee en wordt uitgevoerd onder regie van FME. Dit is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Toekomstgericht
Door te innoveren wordt de scheepvaart klaar gemaakt voor de toekomst. En nog belangrijker, het milieu van de kwetsbare Waddenzee is er zeer bij gebaat’. Zowel de uitstoot van CO 2 als van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en andere vervuilende stoffen verminderen fors. Daarnaast maken schepen die elektrisch worden aangedreven amper geluid en zorgen zo voor rust in de Waddenhavens. Ook wordt de kans op olievervuiling door lekkage of rampen verkleind.

Tien deelprojecten
Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten. Het totale programma wordt uitgevoerd in de periode tot en met 2024 waarbij de eerste vijf deelprojecten direct van start gaan. De komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Scheepsbouwers en toeleveranciers in de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van de scheepvaart.

Eén van de eerste projecten heet Waterstof voor walstroom, een pilotproject waarbij een mobiel brandstofcel-aggregaat op basis van waterstof wordt ontworpen en getest in Groningen Seaports en de havens van Den Helder en Harlingen. Deze installatie kan groene stroom leveren aan schepen, ook op plekken in havens waar vaste walstroom niet voorhanden is, omdat de aanlegkosten hoog zijn.

Totale investering: € 26,1 miljoen
Waddenfonds € 8 miljoen
Provincies € 2,6 miljoen
Overige financiers € 15,5 miljoen

Thema’s
Ruim baan voor vissen 2