Meetactie: Sterren tellen. Is er nog duisternis?

Meetactie: Sterren tellen. Is er nog duisternis?

Het hebben van duisternis is in feite een “oer” kwaliteit van leven en is van belang voor mens en natuur. Onderzoek, ook aan de RUG, duidt erop dat het verdwijnen van duisternis nadelige gevolgen heeft. Maar hoe duister is het eigenlijk nog? De RUG heeft in het kader van het programma “De donkerte van de Wadden” een duisternismeetnetwerk maar we kunnen niet overal meten aldus “duisternisbewaker” Theo Jurriens. Daarom vragen we hulp van u!

Het is de bedoeling om deze meetactie ieder jaar te herhalen om zo samen met de burgers in Noord-Nederland de duisternis in kaart te brengen. Vorig jaar viel de meet-actie in de wolken, kortom in de herkansing!

Orion

Het winterbeeld Orion staat centraal in de meet-actie. Iedereen kan aan de meet-actie meedoen door het tellen van de sterren in dit goed herkenbare sterrenbeeld. Het stappenplan is als volgt: ga naar buiten en zoek het sterrenbeeld Orion. Wacht een kwartiertje, de ogen moet aan de duisternis wennen, en tel het aantal sterren. Ben je een Pietje precies doe dan de telling meerdere keren achtereen en geef de gemiddelde waarde door. De metingen kun je doorgeven via https://www.visitwadden.nl/sterrentellen alwaar de meetgegevens ook zichtbaar worden op een kaart van Noord-Nederland.

Wanneer

De metingen moeten plaats vinden in de periode 20 januari – 2 februari en 19 februari – 3 maart. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan. Metingen worden gedaan als de maan onder de horizon is. Metingen bij bewolkte hemel, slecht weer en maan hebben geen zin.

Donkerte van de Wadden

Donkerte van de Wadden, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, heeft als doel om bewoners en bezoekers de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en bewust te worden van het belang van de duisternis, bijvoorbeeld met de Nacht van het Wad.

Bewustwording

Maar de telactie beperkt zich niet tot de Wadden, immers de duisternis is van ons allemaal en is overal van belang. Met deze meetactie hopen we iedereen bewust te maken van de urgentie om de donkerte te beschermen. Misschien kijk je hierdoor ook wat vaker naar de sterrenhemel, en kun je straks vele sterrenbeelden vinden.

Foto: Orion van Nynke Kiewiet

Wilma de Vries nieuwe programmasecretaris bij IKW
Doorbraak bouwkuipen Vismigratierivier