Green Shipping zet in op fossielvrije Waddenvloot

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het IKW-project Green Shipping wil de Waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60% zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen in de beroepsvaart in dat jaar op waterstof varen.

De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar € 26 miljoen. Het project wordt uitgevoerd onder regie van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologisch industrie. Het bedrijfsleven draagt tweederde bij aan de totale investering.

Green Shipping zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook voor een grote reductie van koolstofmonoxiden, zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen op de Waddenzee. Daarnaast maken schepen die elektrisch worden aangedreven amper geluid en zorgen zo voor rust in de Waddenhavens. Ook wordt de kans op olievervuiling door lekkage of rampen verkleind.

Tien deelprojecten
Het IKW-project bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan de eerste vijf tot 2024 worden uitgevoerd. De komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Botenbouwers in de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van de scheepvaart.

Waterstof voor walstroom
Het eerste project heet ‘Waterstof voor walstroom’, een pilot waarbij een mobiele brandstofcel-aggregaat op basis van waterstof wordt ontworpen en getest in Groningen Seaports en de havens van Den Helder en Harlingen. Deze installatie kan groene stroom leveren aan schepen, ook op plekken in havens waar vaste walstroom niet voorhanden is, omdat de aanlegkosten hoog zijn.

Zeiljacht Ecolution
Een ander project is de ombouw van het zeiljacht Ecolution van ruimtevaarder Wubbo Ockels om zo op waterstof te kunnen varen. Als dit lukt kunnen ook andere middelgrote en grotere schepen volgen. Behalve het varen op waterstof wordt ook onderzocht of biomethanol in een brandstofcel geschikt kan worden gemaakt voor elektrische aandrijving van schepen.

Haven Den Helder
De twee laatste projecten worden gerealiseerd in de haven van Den Helder. Daarbij wordt een servicevaartuig ontwikkeld dat elektrisch vaart op waterstof. Het schip zal onder andere gebruikt worden door onderzoeksinstellingen. Daarnaast wordt een lokaal zonnepark gebouwd, een elektrolyser die de zonnestroom omzet in waterstof, een leiding om die waterstof naar de haven in Den Helder te brengen en een opslagtank voor waterstof

Ontwikkeling maritieme methanolsystemen
De opslag van waterstof op schepen is een grote uitdaging, daarom wordt er ook gekeken naar oplossingen om biomethanol als energiedrager in te zetten. Dit is eenvoudiger op te slaan en competitief met de dieselprijs. In dit project wordt onderzocht welke rol biomethanol kan innemen als brandstof voor brandstofcellen. Het project ontwikkelt energiesystemen voor de  beroepschartervaart.

Investeringsagenda
Green Shipping sluit naadloos aan bij de Investeringsagenda Integraal Waterstofplan Noord-Nederland, die in maart vorig jaar is gepresenteerd. Hierin hebben overheden en bedrijven afspraken vastgelegd om de komende 10 jaar in totaal 2,8 miljard te investeren in emissievrije waterstof zodat het rond 2030 grootschalig en rendabel geproduceerd kan worden.