Energie uit golfslag stap dichterbij

Voor de kust van Texel is een proef gestart met energie opgewekt uit golven. Speciaal voor dit doel is een generator ontwikkeld voor de korte en onregelmatige golven van de Noordzee, de Slow Mill.

Dit voorjaar is een groot betonnen anker (50 ton) geplaatst bij De Koog op 4 mijl uit de kust. NIOZ heeft bodemonderzoek gedaan op die locatie en het traject naar de kust waarlangs straks de stroomkabel komt te liggen. Vervolgens is een bodemlander geplaatst met meetinstrumenten om inzicht te verkrijgen in omstandigheden als stroming, temperatuur en zoutgehalte, zodat om veranderingen in biodiversiteit ten gevolge van de golfenergie-installatie beter te begrijpen.

Flora en fauna
Gevolg van het opwekken van energie uit golfslag is dat zowel de bodem als de flora en fauna zullen veranderen. Op kleine schaal is dit te verwaarlozen, maar op grote schaal kunnen de gevolgen verstrekkend zijn.

Het is bekend dat zeeleven rond een wrak floreert en wellicht dat een betonnen anker ook een positieve invloed heeft op de biodiversiteit. Zo kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor sportvisserij of de krab-, kreeft-, schaal- en schelpdierindustrie. Een golfpark gaat wellicht werken als een rif met alle voordelen van dien zoals sedimentbehoud, wat weer een positieve invloed kan hebben op het budget voor zandsuppletie. Wellicht ontstaat hierdoor ook een nieuwe kraamkamerfunctie voor de Noordzee, waardoor verschillende vissoorten aangetrokken worden.

Klotszak
Op kleine schaal wordt eveneens onderzoek verricht, met name naar het rendement en de maximale belastingen. Dit is belangrijk voor een succesvolle implementatie, want de Noordzee staat bekend als een klotsbak met relatief weinig energiepotentie. Dat is ook de reden dat vrijwel alle huidige golfslaggeneratoren in de oceaan liggen, waar vijf tot zeven  keer meer golfenergie aanwezig is. Dit betekent dat een Noordzeegenerator een hoger rendement en lagere kosten moet hebben om te kunnen concurreren.

Insteek onderzoek
Deltares en NLR voeren het onderzoek uit met als doel een zo goed mogelijke resonantie met de golven te realiseren zodat zoveel mogelijk energie opgewekt kan worden. Ook wordt er gekeken naar kostenreductie, want installatie en onderhoud vormen een belangrijke factor op zee. Naast gebruik van materialen die lang mee gaan, wordt bekeken hoe de procedures op zee beter, veiliger en goedkoper kunnen. Daartoe wordt een installatieplatform ontworpen met hetzelfde energieopslagsysteem als het ‘Slow Mill’-model. Hierdoor kan de opgewekte energie worden overgezet op het platform, wat zo op golfenergie kan varen. Onderhoud en overzetten van crew wordt ook met dit unieke vaartuigje gedaan.

Financiering
De totale investering bedraagt € 3.995.687,– en het Waddenfonds draagt € 2.580.663,– bij aan dit IKW-project.

Zie ook: Golfslagstroom nieuwe loot aan transitiestam >>

Groen licht voor Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKite
‘Rivier’ zorgt voor geleidelijke overgang van zout naar zoet