Kennisagenda

De majeure opgaven herbergen nog diverse leemtes in kennis. Daarom wordt aan het investeringskader een kennisagenda gekoppeld. De kennisagenda wordt opgesteld in samenwerking met de Waddenacademie. Kennis moet bijvoorbeeld helpen om het doelbereik van een initiatief beter in beeld te krijgen. Om die reden zijn kennisontwikkeling en monitoring vereiste onderdelen van een aanvraag voor het Waddenfonds.

Ander doel hiervan is de verkregen kennis optimaal te vermarkten.

De volgende drie kennisvragen staan centraal:

  • Hoe kan via het inschakelen van experts gekomen worden tot zo effectief mogelijke projectinitiatieven (hulp aan de voorkant)?
  • Hoe kunnen leerpunten in het ene deel van het Waddengebied worden benut bij andere delen (of opgaven)?
  • Hoe kan de verkregen kennis optimaal worden vermarkt?
Focuspunten investeringskader