Waddenmerk komt versterkt op de kaart

Komende zomer is gestart met de integrale marketingcampagne Waddenzee. Het merk wordt versterkt. Met als doel om de juiste toeristen op het juiste moment te interesseren voor een bezoek aan de Waddenregio’s. En om dit samen met de organisaties in de regio’s op te pakken.

Een stevige, geïntegreerde en overkoepelende marketing is nodig om de economische kansen van Werelderfgoed Waddenzee te verzilveren. Tot op heden hebben verschillende marketingactiviteiten namelijk nauwelijks (inter)nationale impact gehad, met name door gebrek aan regie en versnippering van de activiteiten op dit gebied.

Kust, Waddenzee én eilanden
Reden voor de marketingorganisaties Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam om in het kader van het IKW-traject de handen ineen te slaan. Met succes, want onlangs is hun aanvraag door het Waddenfonds gehonoreerd. Dit betekent dat gestart kan worden met een integrale waddenbrede vermarkting van het werelderfgoed: kust, Waddenzee én eilanden in één pakket!

Sterk merk
De ambities zijn duidelijk: Werelderfgoed Waddenzee wordt een sterk merk met een eigen verhaal en onderscheidend vermogen in de markt van (inter)nationale duurzame toeristische bestemmingen. Het merk wordt lokaal, regionaal en waddenbreed gebruikt in een campagne om toeristen te trekken, met al doel een positieve impuls te geven aan de leefbaarheid en economie in het Waddengebied. Het is van belang de bewoners bij de campagne te betrekken en een positieve beeldvorming te realiseren, zodat zij ook zelf het gebied meer gaan promoten.

Verhalen en routes
Om de ambitie te realiseren, is een programma opgesteld voor de periode van 2018-2023 om nieuwe doelgroepen te verleiden en bestaande doelgroepen te inspireren het gebied op een andere manier te leren beleven.

Het Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee bestaat uit verschillende verhaallijnen die de uitzonderlijke waarden, projecten en toeristisch aanbod waddenbreed met elkaar verbinden en goed vermarktbaar maken. Met het oog hierop worden de verhalen via routes toegankelijk gemaakt  voor bezoekers.

Op dit moment wordt gewerkt met verhaallijnen, zoals

  • Watererfgoed: leven op de grens van land en zee
  • Waddenzee Werelderfgoed: mooiste natuurgebied
  • Rust, weidsheid en duisternis
  • Dynamiek: geen dag hetzelfde
  • Religie & bezinning
  • Landbouw en landschap
  • Visserij & Cultuur
  • Smaak van de Wadden
  • Militaire verdedigingslinies (Atlantik Wall)

Doelgroepen van binnenuit activeren
De marketingcampagne start in de regio’s zelf, want het is van belang dat er ruime lokale steun is voor de activiteiten. Jaarlijks worden twee tot drie verhaallijnen opgeleverd in samenwerking met de regio’s en de lokale bedrijven. Inmiddels Deze zijn in samenwerking met de regio’s de verhaallijnen en routes geïnventariseerd. Binnenkort starten de eerste bijeenkomsten voor de lokale ondernemers en organisaties. Tijdens de bijeenkomsten wordt besproken hoe lokale ondernemers en organisaties gebruik kunnen maken van de campagne-elementgen, zoals korte (web)teksten, vertalingen, rechtenvrije beelden en video’s, routes, boekbare producten etc. Voor de lokale ondernemers komt bovendien een toolkit beschikbaar. De eerste twee jaar moet het programma 210.000 toeristen activeren. Dit zorgt voor een economische impuls van ruim 30 miljoen euro, goed voor 200 arbeidsplaatsen.

Verbinden
Zowel voor de keuze van de verhaallijnen als voor de invulling en de bepaling van de overkoepelende propositie maken de marketingorganisaties gebruik van alle bestaande plannen, verhalen, routes voor het vermarkten van Werelderfgoed Waddenzee. De programmatische manier van werken maakt het mogelijk deze in de overkoepelende marketing te integreren, zoals de Merkgids (Mooiste Natuurgebied) en het project Atlantik wall. Zo wordt de versnippering die nu een effectieve vermarkting in de weg staat opgelost.

Organisatie
Het programma werkt nauw samen met het opgaveteam van de Waddenprovincies en de dertien regio’s in het gebied. Voor de uitvoering van het programma stellen de drie marketingorganisaties een programmamanager aan.

Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân

Roger Davids, kwartiermaker  Waddenbrede campagne

 

Nieuw bezoekerscentrum voor Schiermonnikoog
Column – Voorbeeldproject smaakt naar meer