8 januari 2018

Waddenzee

Hoofdopgave voor de majeure opgave Waddenzee is het herstel van een evenwichtig voedselweb met bodemstructuren in de vorm van een mozaïek van hard zand, slik, schelpenbanken en veenpakketten. Daarbij vergen droogvallende delen, diepe geulen en gesloten gebieden elk een eigen aanpak.

In de droogvallende delen gaat het om het versnellen van het herstel met biobouwers in combinatie met het verruwen van bodemstructuren en de zorg voor een goede milieukwaliteit. Voor de geulen staat het wegnemen van bedreigingen en het stimuleren van een visserij van Werelderfgoedklasse centraal met een rol voor de sector in het beheer. Voor de gesloten gebieden gaat het om een ‘leren door doen’-benadering voor natuurherstel.

Focus

De meerjarige investeringen dienen zich te richten op de volgende maatregelen:
– Inzetten op het realiseren van onbeviste deelgebieden in de Waddenzee, bij voorkeur op het niveau van kombergingen;
– Herstel van de visbestanden door een combinatie van onderzoek naar de oorzaken van de achteruitgang en het treffen van verbetermaatregelen;
– Inzetten op het ontwikkelen van een visserij van Werelderfgoedklasse;
– Stimuleren van de vestiging van biobouwers ten behoeve van het ontstaan van een gevarieerd voedselweb, bijvoorbeeld door herintroductie van de platte Oester en andere biobouwers;
– Optimaliseren van de functie voor vogels en vissen van de Waddenzee als schakel in de internationale trekroutes;
– Monitoring en beheer meer afstemmen op de schakelfunctie van de Waddenzee;
– Pilotprojecten en/of actieprogramma’s voor internationaal flywaybeheer met elementen als kennisontwikkeling, -deling en -etalering, capacity building en verbeterde monitoring.

Opgaveteam

Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Albert Reisema, a.reitsema@fryslan.frl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl