Zoet op zout

Zoet op zout

Thema: Vitale kust & Afsluitdijk
Website: https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/water-en-bodem-in-balans/zoet-op-zout
Status: In uitvoering

Het Waddenkustgebied staat ook wel bekend als de noordelijke kleischil. Deze kleischil speelt al decennia lang een belangrijke rol. Ongeveer zestig procent van de pootaardappelen die wereldwijd worden geëxporteerd worden hier geteeld. De combinatie van de vruchtbare kleigrond en de lage insectendruk door de zeewind dragen hier in belangrijke mate aan bij. De huidige klimaatverandering en bodemdaling zorgen er echter voor dat de akkerbouw in deze kleischil steeds vaker te maken krijgt met extreme neerslag, langere droge periodes en verzilting van grondwater en oppervlaktewater. Vanuit deze gedachten is het project ‘Zoet op Zout’ ontstaan.

Het project is in het voorjaar van 2021 gestart en duurt drie jaar. Het project is afkomstig van agrariërs in het Lauwersmeergebied. Zij worden zich steeds bewuster van verzilting en krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. In het project werken we naast hen samen met LTO Noord, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en The Potato Valley (TPV) om naar oplossingen te zoeken. Innovatie speelt daarbij een grote rol.”

Totale investering: € 3.6 miljoen
IKW-Waddenfonds € 1.6 miljoen
Provincies € 0.5 miljoen
Overige financiers € 1.5 miljoen

Programma
Vitale kust Lauwersmeergebied