Waddentools Swimway

Waddentools Swimway

Thema: Waddenzee
Website: https://swimway.nl/
Status: in uitvoering

De Waddenzee heeft een belangrijke functie voor ruim 100 vissoorten. Het IKW-project Waddentools Swimway richt zich op het testen van de effectiviteit van recente projecten en maatregelen om de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Door de zachte, voedselrijke bodem, is de ondiepe Waddenzee een aantrekkelijk leefgebied waar vissen paaien, eten en rusten en waar jongen opgroeien. Daarnaast is de Waddenzee de toegangspoort naar rivieren en de Noordzee. Deze functie van de Waddenzee is de afgelopen jaren echter flink aangetast. Zo is de hoeveelheid biomassa in de Waddenzee fors afgenomen. En dat geldt ook voor de gemiddelde grootte van vissen.

Doel van het project Waddentools Swimway is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden hersteld. Door te onderzoeken wat het effect van maatregelen en projecten is, moet er meer kennis worden opgedaan. Die kennis is nodig voor het nemen van effectieve maatregelen voor herstel van de visstand.

Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee project werken drie kennisinstellingen nauw samen: Rijkuniversiteit Groningen, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland.

Totale investering: € 5,5 miljoen
Waddenfonds € 3,6 miljoen
Provincies € 0,2 miljoen
Overige financiers € 1,7 miljoen

Súd Ie
Slow Mill