Vitale Kustzone Lauwersmeer

Thema: Vitale kust en Afsluitdijk
Website:
Status: In uitvoering

Het project omvat de aanleg van natuurlijke overgangen en onderwaternatuur bij de dijk, buitendijkse kwelderontwikkeling en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied voor vismigratie. Het Lauwersmeergebied transformeert hierdoor tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland.

Vitale Kustzone Lauwersmeer, dat wordt gerealiseerd tussen 2023 en 2025, vergt een totale investering van maar liefst 102 miljoen euro. Het Waddenfonds draag € 8,3 miljoen bij aan het project. Aanvullend op de IKW-middelen investeert de provincie Groningen € 2,4 miljoen in het project en is vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren 10 miljoen euro toegezegd.

Sterke dijk, zachtere randen
Aanleiding is de opgave om de Groningse waddenzeedijk langs het Lauwersmeergebied van 9 kilometer te versterken. Niet alleen uit het oogpunt van hoogwaterbescherming, maar ook om én natuur en recreatie een impuls te geven . Met het oog op dit laatste komt in de dijk bij de Marnewaard een duiker, waardoor zachte, natuurlijke, maar toch robuuste klimaatbestendige overgangen tussen zoet en zout water ontstaan. Dit binnendijkse gebied moet 70 hectare groot worden en leidt tot de verbetering van de natuurlijke dynamiek, de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Goed voor vissen en vogels
Overgangsgebieden tussen Wad en achterland maken straks vismigratie mogelijk. Er ontstaan verbindingen met vismigratieroutes via Zoutkamperril en Westpolder. Op deze wijze kan de populatie trekvissen in de Waddenzee groeien. De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder en de inrichting van hoogwatervluchtroutes in de vorm van rijsdammen versterkt de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied.

Totale investering: € 116,4 miljoen
Waddenfonds € 8,3 miljoen
Provincies € 5 miljoen
Overige financiers € 103,1 miljoen