Vitale kust Lauwersmeergebied

Vitale kust Lauwersmeergebied

Thema: Vitale kust & Afsluitdijk
Website: https://www.np-lauwersmeer.nl/waddenfonds-draagt-83-miljoen-bij-aan-vitale-kustzone-lauwersmeer/
Status: In uitvoering

Het project vitale kust Lauwersmeergebied omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. Het doel van het project Vitale Kustzone is het Lauwersmeergebied te transformeren tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Aanleiding is het plan om de Waddenzeedijk te versterken. Bescherming tegen het zeewater fungeert als vliegwiel voor ecologische ontwikkeling. Een belangrijk nevendoel van het project is om de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor zachte, natuurlijke, maar toch robuuste klimaatbestendige zoetzoutwater-overgangen ontstaan. Dit binnendijkse gebied wordt 70 hectare groot en leidt tot verbetering van de natuurlijke dynamiek, de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Er worden overgangsgebieden tussen Wad en achterland gecreëerd om vismigratie mogelijk te maken. Zo ontstaan verbindingen met vismigratieroutes via Zoutkamperril en Westpolder. Op deze wijze kan de populatie trekvissen in de Waddenzee groeien. De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder en de inrichting van hoogwatervluchtroutes in de vorm van rijsdammen versterkt de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied. Het project wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024.

Totale investering: € 91.4 miljoen
IWK-Waddenfonds: € 8.3 miljoen
Provincies: € 5 miljoen
Overige financiers: € 78.1 miljoen

Zoet op zout
REGAIN