Visit Wadden

Visit Wadden

Thema: Versterken en vermarkten Werelderfgoed
Webiste: https://www.visitwadden.nl
Status: In uitvoering

Sinds zomer 2018 zijn drie Waddenprovincies aan de slag om het Waddengebied als één duurzame toeristische bestemming op de kaart te zetten. Centraal staat het via herkenbare verhaallijnen aan elkaar verbinden van het rijke toeristische aanbod van het Waddengebied.

In het kader van het IKW-project ‘Versterken en vermarkten Werelderfgoed’ werken Groningen (Marketing Groningen), Fryslân (Merk Fryslân) en Noord Holland (Holland boven Amsterdam) samen om het aanbod van het Werelderfgoed en het hele Waddengebied als één geheel in de markt te zetten richting interessante doelgroepen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale organisaties, zoals regionale aanjagers, VVV-kantoren, natuurorganisaties en culturele instellingen.

Overkoepelende verhaallijnen
Aan de hand van verhaallijnen zoals de Smaak van de Wadden of Watererfgoed worden de juiste gasten verleid om het gebied te bezoeken. De verhaallijnen worden uitgewerkt in marketingmiddelen, waarvan aanbieders in het Waddengebied gebruik kunnen maken. Kern van ieder verhaal is de identiteit van een gebied.

De verhaallijnen passen binnen een overkoepelend thema: Leven met de Waddenzee. Ze komen in beeld op visitwadden.nl. De eerste verhaallijnen zijn inmiddels opgeleverd: ‘Werelderfgoed’, ‘Smaak van de Wadden’ en ‘Militair erfgoed’. “Aan iedere verhaallijn koppelen we een campagne met een looptijd van minimaal drie jaar”, aldus penvoerder van het project, Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân. Verder is er een top 500 ontwikkeld van belangrijke stakeholders in het Waddengebied. Zij ontvangen de periodieke nieuwsbrief voor de stakeholders. “Voor een aantal van hen ligt een rol in het verschiet als ambassadeur.”

Bij ieder verhaal hoort één of meerdere fiets-, vaar- of wandelroutes. Op de routes komt het aanbod van ondernemers, culturele instellingen en natuurorganisaties in beeld. Een online toolkit met onder meer foto’s en video’s ontsluit het aanbod. De kern is, enkele uitzonderingen daar gelaten, een authentieke klein – schalige ervaring. “Dit gebeurt met oog voor de leefbaarheid en aandacht voor het op een podium zetten van natuur en cultuur. Eén van de troefkaarten is bijvoorbeeld het terpen- en wierden – gebied.”

Van binnen naar buiten
Het programma werkt met invloedcirkels: van binnen naar buiten. De binnenste cirkel bestaat uit bewoners, ondernemers, onderwijs en overheden. Visit Wadden wil op deze manier zorgen voor extra draagvlak van het te vormen beleid, zoals bij de Gebiedsagenda Wadden 2050. Op basis van dit beleid wordt het juiste aanbod ontwikkeld voor de kwaliteitstoerist. Dit is de toerist, die de hoogste toegevoegd waarde heeft voor de lokale stakeholders, niet alleen economisch, maar ook in relatie met het respect voor natuur en cultuur.

De doelgroep doorloopt zes logische stappen: van bewust – wording tot boeken en het (online) delen van ervaringen. Veel energie wordt gestoken in het onder de aandacht brengen van de verhaallijnen aan potentiële bezoekers. Denk aan acties richting de kwaliteitstoerist in Neder – land, Vlaanderen en de Duitse grensregio’s. Dit gebeurt in samenwerking met media- en marke – tingpartners zoals het Nederlands Bureau van Toerisme (NBTC), NDC Media, touroperators en de internationale vakantiemarkt.

Verbinding
Cnossen benadrukt dat de gekozen ingang tal van mogelijkheden biedt om het Waddengebied versterkt op de kaart te zetten. “Verhalen vertellen wie je bent en bieden ruimte aan de verbeeldingskracht van de bezoeker. Ze zorgen niet alleen voor eenheid, verbintenis en herkenning, maar ook voor emotionele verbinding tussen ondernemer en gast.”

Totale investering: € 5,8 miljoen
Waddenfonds € 2,9 miljoen
Provincies € 2,9 miljoen

Wij & Wadvogels
Centrum Gastvrij Schiermonnikoog