Súd Ie

Súd Ie

Video: Jan ten Hage & Lisa Taekema

Thema: Versterken en vermarkten Werelderfgoed
Website: https://www.noardeast-fryslan.nl/sud-ie-en-wetterfront-dokkum
Status: In uitvoering

Súd le is een oude slenk die vanuit de Waddenzee het land in liep. De functie als vaarroute is verdwenen als gevolg van een trits aan lage bruggen over de waterloop. Door de jaren heen is ook de ecologische kwaliteit geminimaliseerd. Een breed gedragen project gaat ervoor zorgen dat de slenk in oude luister wordt hersteld.

“Súd Ie, oftewel de Zuider Ee is met recht een historische waterloop”, vertelt Klaas Talma, één van de trekkers van het IKW-project Súd Ie. “De geschiedenis gaat terug naar het begin van onze jaartelling toen er nog geen dijken waren. De waterweg is ook steeds bewaard gebleven, in het begin als slenk en later als kanaal. In de loop van de tijd verloor het water zijn vaarfunctie. Wel bleef de water afvoerende functie behouden, maar dat was dan eigenlijk ook alles.”

Dubbele functie
Mede dankzij de IKW-subsidie aan het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum kan de waterloop in oude luister worden hersteld. “Dit keer overigens niet alleen als vaarroute”, benadrukt Talma. “Het mooie vind ik dat de waterloop als het ware een dubbele functie krijgt. Naast vaarroute voor de recreant wordt het een ecologische verbinding voor waterleven, met name vissen die zowel in zout als in zoet water kunnen overleven. Paling is daar het mooiste voorbeeld van. Maar ook de stekelbaars en andere soorten kunnen straks vanuit de Waddenzee wel twaalf kilometer het binnendijkse gebied in zwemmen.”

Kwaliteitstoerisme
Het herstel van de slenk in oude luister zal naar verwachting een impuls geven aan het toerisme. “Mensen die echt de rust en de ruimte opzoeken kunnen hier op een bijzondere manier al varend het Waddenlandschap beleven. We mikken op kwaliteitstoerisme, zeg maar de bewuste recreant die op zoek gaat naar een stukje cultuurbeleving. Daarnaast is het aantrekkelijk voor met name de recreanten die bij Oostmahorn in het vakantiepark verblijven. Zij kunnen een bootje of sloep pakken en vandaar richting Dokkum varen zonder dat ze zoals nu het Lauwersmeer op moeten. Ook de wandelaar en de fietser kunnen van de schitterende omgeving genieten. Naast diverse wandelroutes komt er een recreatieve fietsroute van Dokkum richting Oostmahorn die aansluit op het fiets- en wandelroute rond het Lauwersmeer.”

Vorderingen
Het project is opgedeeld in drie fases. “In de eerste fase is de waterloop op diepte gemaakt. Ook zijn er overal nieuwe rustgebieden aangelegd om vissen en ander waterleven de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. In de tweede fase zijn de bruggen opgehoogd. In de derde fase leggen we de diverse sluizen aan en realiseren we het fietspad. De eerste twee fasen zijn op een haar na afgerond en we zijn nu druk bezig met het voorbereiden van de laatste fase. De eerste werkzaamheden zijn zelfs al gestart. Het is de bedoeling dat het project in 2022 gereed is. Varen van Dokkum naar het Lauwersmeergebied is dan weer mogelijk.”

Beleving terugbrengen
Persoonlijk vindt Talma het mooist dat er gekozen is voor kwaliteit, samen met de combinatie met ecologie. “We zetten dus niet in op grootschalige recreatie met motorboten en alles wat daarbij hoort, maar op het koesteren van de kwaliteit van het Waddengebied. We proberen als het ware de beleving terug te brengen zoals het gebied er 2.000 jaar geleden uit zag.”

Totale investering: € 9,9 miljoen
Waddenfonds € 4,9 miljoen
Provincies € 3,5 miljoen
Overige financiers € 1,5 miljoen

Ophogen landbouwgronden
Waddentools Swimway