Ruim baan voor vissen 2

Ruim baan voor vissen 2

Thema: Waddenzee
Website: https://www.ruimbaanvoorvissen.nl
Status: In uitvoering

Glasaal, paling, driedoornige stekelbaars, zeeforel – over een aantal jaar moet de Waddenzee en het vasteland ‘als vanouds’ weer goed en gezond gevuld zijn met deze vissoorten. Vissoorten die voor hun voorbestaan afhankelijk zijn van zoet én zout water. Leven in zoet water zorgt voor nieuwe, jonge vis; leven in zout water zorgt voor krachtige populaties.

Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken hevig verstoord geraakt. Daardoor kunnen vissen lastig meren, beken en rivieren bereiken waar ze paaien en jongen krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals bijvoorbeeld de zeeforel, paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied.

Passeermogelijkheden
Langs de Waddenkust wordt op diverse plekken actief gewerkt aan het nog beter passeerbaar maken van de primaire waterkering (dijken en sluizen). Denk aan de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, de voorgenomen veranderingen bij Lauwersoog (Cleveringssluis en Robbegatsluis) en aan de bij Delfzijl getroffen maatregelen waardoor trekvissen nu makkelijker de boezemkanalen van Duurswold kunnen bereiken.

Het project ‘Ruim Baan voor Vissen 2’ geeft een extra impuls aan de visstand in het Waddengebied. In totaal worden in de kustprovincies op negentien plekken vispassages verbeterd en aangelegd. Daarnaast worden in het achterland paai- en opgroeigebieden nog meer geschikt gemaakt voor trekvis. Ook verbetert de technische passeerbaarheid van polder naar boezem naar open water en vice versa verbeterd.

Waddenbaai
In het kader van het project wordt stevig geïnvesteerd in de verbetering van de vismigratie in de Kop van Noord-Holland, als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Waddenbaai. Zo komt er met de aanleg van een zoet-zoutovergang een verbinding tussen zee en achterland, met binnendijks veertien hectare brakwatergebied. Naast deze grootschalige aanpak in Noord-Holland komen er in Fryslân en Groningen aanvullende vismigratievoorzieningen.

Ruim Baan voor Vissen 2 is een initiatief van de vier langs de Waddenkust werkzame Waterschappen. Dit zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s.

Totale investering: € 44,6 miljoen
Waddenfonds € 12,8 miljoen
Provincies € 7,1 miljoen
Overige financiers €24,7 miljoen

Green Shipping
Zoete Toekomst Texel