Restwarmteleiding BBE

Thema: Havenontwikkeling en natuurverbetering
Website: https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2020/06/15/wij-gaan-voor-een-co2-neutraal-chemiepark/
Status: In uitvoering

Een demonstratieproject probeert in de Eemshaven een vernieuwend leidingsysteem uit. In één leiding vindt straks transport plaats van zowel grondstoffen als restwarmte tussen bedrijven. Een dubbelslag om het transport over de weg te verminderen. Samen kan er meer bereikt worden in het streven naar een CO2-reductie van 95% in 2050 in lijn met het energiebeleid. Dat blijkt eens te meer uit het IKW-project ‘Restwarmteleiding BBE’.

Het betreft een initiatief van de industrie van het chemiecluster in Delfzijl. Gezamenlijk wordt in het kader van het project geïnvesteerd in een geïntegreerde product- en restwarmteleiding van circa drie kilometer lengte. De hoofdleiding bevat hiertoe meerdere andere leidingen. Concreet gaat het om het onderling uitwisselen van zowel groene grondstoffen en chemicaliën als industriële restwarmte.

Het demonstratieproject zal als voorbeeld fungeren voor de verdere verduurzaming van de regio, zonder dat de kernwaarden van het Waddengebied ter discussie staan. Sterker nog, de slimme leiding maakt vrachtwagens overbodig en biedt daarmee rust en stilte.

Totale investering: € 4,7 miljoen
Waddenfonds € 1,9 miljoen
Overige financiers € 2,8 miljoen