REGAIN

REGAIN

DCIM\100MEDIA\DJI_0010.JPG

Thema: Havenontwikkeling & natuurverbetering
Website: https://northwater.nl/news/north-water-verheugd-over-toekenning-subsidie-regain/
Status: In uitvoering

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen die medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. Daar veroorzaken ze schade aan het ecologisch systeem.

Naast het verwijderen van medicijnresten krijgt het rioolwater ook nog een andere behandeling zodat het geschikt wordt voor industriële processen. Het is de bedoeling dit water op termijn te leveren aan bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die hoeven dan niet langer kostbaar en steeds schaarser wordend drinkwater te gebruiken. Op die manier wil REGAIN twee vliegen in één klap slaan. In het project werken Waterschap Noorderzijlvest, watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie) en North Water, leverancier van industrieel industriewater, samen.

De pilot op de rioolzuiveringsinstallatie duurt drie jaar. Als de test slaagt dan willen de projectpartners een volledig nieuwe fabriek bouwen in Garmerwolde. Realisatie hangt mede af van de vraag naar gezuiverd industriewater. Als die er is, kan de fabriek er in 2027 staan.

De kennis die wordt opgedaan zal worden gedeeld en verspreid in het gehele Waddengebied. Ook voor andere Waddenhavens als Harlingen en Den Helder en voor de Waddeneilanden, kan dit project een duurzame economische ontwikkeling stimuleren.

Totale investering: € 3.5 miljoen
IWK-Waddenfonds: € 1.2 miljoen
Overige financiers: € 2.3 miljoen

Vitale kust Lauwersmeergebied
Op Paad lâns it Waad