Investeringskader Waddengebied flink op stoom gekomen

Integraal de grote vraagstukken van het waddengebied aanpakken. Met die ambitie hebben de drie Waddenprovincies het Investeringskader Waddengebied (IKW) in het leven geroepen. In de ROM Waddenspecial, uitgegeven ter gelegenheid van de ondertekening van de Verklaring van Leeuwarden, laten de drie verantwoordelijke bestuurders weten dat het IKW het afgelopen jaar al flink op stoom gekomen Lees meer over Investeringskader Waddengebied flink op stoom gekomenLees meer

Waddenzee met ondergaande zon

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog opent deuren in 2020

Het Investeringskader Waddengebied (IKW) stelt ruim 9,6 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum (WEC) in Lauwersoog. Dit betekent dat de financiering rond is. Vanaf juni 2020 gaat het nieuwe centrum, onderdeel van de majeure opgave ‘Versterken en vermarkten Werelderfgoed’, toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee. De totale Lees meer over Werelderfgoedcentrum Lauwersoog opent deuren in 2020Lees meer

Bezoekerscentrum De Afsluitdijk

Afsluitdijk Wadden Center geopend

Bij Kornwerderzand staat, als een schuimkraag op de Afsluitdijk, een markant gebouw: Het Afsluitdijk Wadden Center. Dit centrum biedt een totaalbeleving over Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Het Investeringskader Waddengebied heeft, als onderdeel van de majeure opgave ‘Vitale Kust en Afsluitdijk’, € 4 miljoen bijgedragen aan de realisatie van het unieke beleefcentrum. Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur Lees meer over Afsluitdijk Wadden Center geopendLees meer

Provincies willen grote projecten in Waddengebied

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het ‘Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018 en verder’ vastgesteld. Dit schept de mogelijkheid om grote en meerjarige projecten en programma’s te realiseren in het Waddengebied. Hiervoor is eerder het Investeringskader Waddengebied (IKW) vastgesteld. Centraal doel van het investeringskader is verduurzaming van de economie en versterking van de ecologische kwaliteiten van het Waddengebied. Lees meer over Provincies willen grote projecten in WaddengebiedLees meer

Programmagebied in beeld

Met behulp van 360 graden luchtfoto’s is het gehele programmagebied gevisualiseerd. Er zijn zeven ‘opstappunten’(de rode bolletjes). Iedere openingsfoto kan 360 graden in het rond worden bekeken, waarbij soms nieuwe wit omcirkelde knoppen in beeld komen. Door hierop te klikken opent zich een volgende foto. Onder iedere foto staat een omschrijving van het specifieke gebied.

Staten Groningen stemmen in met investeringskader

Als derde Waddenprovincie heeft Groningen ingestemd met het investeringskader. Dit gebeurde tijdens de Statenvergadering van 9 november. Er zijn vier moties aangenomen: – Bescherming Waddenzee – Internationale samenwerking – Verzilting – Viswad mist wat

Friese Staten akkoord

Na Noord-Holland hebben op donderdag 27 oktober ook de Provinciale Staten van Friesland het investeringskader vastgesteld. Naast een amendement  om de verschrijving te corrigeren, hebben de Friese Staten diverse moties aangenomen. Deze gaan onder andere over  een goede balans tussen economie en ecologie, een simpele procedure voor het indienen van Waddenfondsvoorstellen, het ondersteunen van initiatiefnemers Lees meer over Friese Staten akkoordLees meer

Instemming van Provinciale Staten Noord-Holland

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met het investeringskader. Wel is een amendement aangenomen om een schrijffout te corrigeren. Verder namen de Staten een motie aan waarin het College van GS wordt opgeroepen om, in overleg met de andere twee Waddenprovincies, alles in het werk te stellen om het Waddenzeegebied te beschermen tegen de negatieve Lees meer over Instemming van Provinciale Staten Noord-HollandLees meer