Ophogen landbouwgronden

Ophogen landbouwgronden

https://youtu.be/V1KQsX0YooU

Thema: Eems-Dollardgebied in balans
Website: https://eemsdollard2050.nl/project/ophogen-landbouwgrond-programma-eems-dollard-2050/
Status: In uitvoering

Kan landbouwgrond een goede nieuwe bestemming zijn voor de overmaat aan slib in de Eems-Dollard? Die vraag vormt de rode draad van het IKW-project ‘Ophogen landbouwgronden’. De Eems-Dollard is door de jaren heen dichtgeslibd, waardoor ook het water vertroebeld is geraakt. Dit project, dat plaatsvindt op initiatief van Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen, wordt onderzocht of het slib een nieuw leven kan krijgen als landbouwgrond.

Bij het project zijn ook agrariërs en eigenaren van landbouwgronden betrokken. De aandacht gaat onder meer uit naar veengronden, die door inklinking sterk verzakken en veel CO2 uitstoten, af te dekken met een laag slib uit de Eems-Dollard. Daarnaast is het op lang termijn een kostenverlagende maatregel voor waterpeilbeheer, omdat minder regulatie nodig is. Ook blijft er vruchtbare landbouwgrond achter. Bij de realisatie is ook oog voor een zo efficiënt mogelijke transportwijze. Tegelijkertijd zorgt het baggeren voor een sterke verbetering van de ecologisch situatie in de Eems- Dollard.

Het project ‘Ophogen van landbouwgronden’ maakt deel uit van een breder programma Eems-Dollard 2050. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken hierin samen aan een betere balans tussen economie en ecologie in een uniek natuurgebied.

Totale investering: € 1,7 miljoen
Waddenfonds € 0,8 miljoen
Overige financiers € 0,9 miljoen

 
 
Biovergister Ameland
Súd Ie