Op Paad lâns it Waad

Op Paad lâns it Waad

Thema: Versterken en vermarkten werelderfgoed
Website: https://www.waadhoeke.nl/ondernemen/recreatie-en-toerisme/projecten/op-paad-lans-it-waad
Status: In uitvoering

Met het project ‘Op Paad lâns it Waad’ willen de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân de Friese Waddenkust regio door ontwikkelen tot een belangrijke duurzaam-toeristische werelderfgoed bestemming. Dit met oog voor de natuur en het landschap en gezonde economische ontwikkeling.

Het project bestaat onder andere uit nieuwe toeristische overstappunten (TOP), een grotendeels buitendijkse fiets- en wandelroute, themaroutes vanuit de TOP’s, dijktrappen en vernieuwde informatievoorziening. De zeedijk heeft hierin een verbindende rol en (ge)leidt de bezoeker langs unieke ervaringen en belevenissen. Ervaringen voor, achter en op de dijk. Hiermee ontstaat een nieuw icoon, een ‘must see’ of ‘must do’ tijdens een bezoek aan de Friese Waddenkust. Een aanbod waarbij oude dorpen, het open landschap, bijzondere pareltjes, mogelijkheden voor wadlopen, de dijk en de Wadden elkaar afwisselen en versterken.

Het project ‘Op Paad lâns it Waad’ is onderdeel van een Waddenbreed programma. Naast het Friese project ‘Op Paad lâns it Waad’ sluit het aan bij het Groningse project ‘Kiek over Diek’, een fietsroute langs de Groninger zeedijk. Kan er vanaf 2025 over de Afsluitdijk zowel binnen- als buitendijks gefietst worden en verkent Noord-Holland de mogelijkheden van een fietsroute vanaf Den Oever tot Oudeschild op Texel.

Totale investering: € 2.7 miljoen
IWK-Waddenfonds: € 1.3 miljoen
Provincies: € 0.5 miljoen
Overige financiers: € 0.9 miljoen

REGAIN
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp