14 maart 2016

Kalender

Natuur_Terschelling Eind februari
Proeve Investeringskader Waddengebied 2017-2026 gereed

Begin maart
Start consultatiefase

April/mei
Consultatiefase

12, 13 en 14 april
Wadden 3-daagse

Eind juni
Concept-versie investeringskader gereed

Uitwierde30 augustus
Besluitvorming Gedeputeerde Staten

14 september
Informatiebijeenkomst Statenleden

Najaar
Besluitvorming Provinciale Staten:

  • Groningen: Commissie 21-09 (02-11), Staten 22-09 of 09-11
  • Frysl├ón: Statenmarkt 12-10, Staten 26-10
  • Noord-Holland: Commissie 19-09, Staten 03-10

Vervolgtraject

contouren-uitvoering-investeringskader