Groene chemie uit CO2 en zonlicht

Groene chemie uit CO2 en zonlicht

Thema: Havenontwikkeling en natuurverbetering
Website: https://photanol.com
Status: In uitvoering

Uit de biomassa kunnen grondstoffen worden gewonnen voor onder andere de chemie. Het IKW-project ‘Groene chemie uit CO2 en zonlicht’ onderzoekt de mogelijkheden om biomassa te produceren door middel van fotosynthese, met CO2 en water als grondstoffen.

Het bedrijf Photanol bouwt in Delfzijl een installatie waarin CO2 en water met behulp van bacteriën omgezet worden in biomassa. Het zonlicht wordt hierbij door de bacteriën gebruikt als energiebron. Met minder energie en met minder gebruik van ruimte wordt op een duurzame manier biomassa gemaakt. Het proces vindt plaats in gesloten reactoren die plat op de grond liggen. Nu gaat het om een kleine installatie, die voor het eerst in de praktijk wordt getest. Het doel is om dit proces door te ontwikkelen voor verdere opschaling.

Het project maakt jaarlijks 22 ton biomassa. Deze biomassa wordt vervolgens gebruikt bij een dichtbijgelegen vestiging van Nouryon (het voormalige Akzo Nobel). Op die manier levert dit project een bijdrage aan de ambitie om de Eemshaven circulair en duurzaam te maken. CO2 krijgt zo een nuttige toepassing als grondstof in plaats van dat uitstoot plaatsvindt.

Totale investering: € 2,4 miljoen
Waddenfonds € 1,1 miljoen
Overige financiers € 1,3 miljoen

Groene waterstof infrastructuur
Djewels: 20 MW Elektrolyzer