Green Goods Texel

Green Goods Texel

Thema: Eilanden op eigen kracht
Website: https://www.gasunienewenergy.nl/projecten/green-goods
Status: In voorbereiding

Texel krijgt een biogasinstallatie voor de productie van veevoeder, organische meststof en groen gas. Bij positieve resultaten willen de consortiumpartners meer van deze installaties bouwen.

Het IKW-project Green Goods Texel draagt bij aan de zelfredzaamheid van de Waddeneilanden. Voor de biogasinstallatie wordt gras uit wisselteelt geperst tot grassap. Dit wordt deels direct benut als voer en deels verwerkt tot perskoek voor de vergister. De reststoffen kunnen gebruikt worden als organische meststof. Na twee jaar zullen aanvullend ook organische reststromen worden ingezet. Het groene gas voorziet in 8% van de totale gasbehoefte op Texel. Verder hoeft de landbouw minder kunstmest te gebruiken terwijl de bodem verbeterd wordt door het toepassen van gras als wisselteelt.

Het project is een initiatief van Gasunie New Energy, AB Texel en AT Texel. Het initiatief geeft ook inzicht in de kansen en mogelijkheden voor opschaling en uitrol naar de andere Waddeneilanden en de akkerbouwgebieden langs de Waddenkust.

Totale investering: € 6,4 miljoen
Waddenfonds € 1,6 miljoen
Provincie € 0,5 miljoen
Overige financiers € 4,4 miljoen

Slow Mill
Wij & Wadvogels