Djewels: 20 MW Elektrolyzer

Djewels: 20 MW Elektrolyzer

Thema: Havenontwikkeling en natuurverbetering
Website: https://djewels.eu
Status: In uitvoering

Bij elektrolyse wordt met behulp van elektriciteit waterstof geproduceerd. Het milieu schiet hier weinig mee op zolang de elektriciteit van fossiele bronnen afkomstig is. Veel slimmer is om waterstof te maken uit duurzame energie. Het IKW-project ‘Demo 20 MW Elektrolyzer’ zet hierop in.

Het project, een gezamenlijk initiatief van Nouryon en Gasunie, omvat de bouw van een demonstratiefabriek voor het produceren van waterstof met behulp van energie uit zon, wind en afval. Gekeken wordt naar de kostenreductie, de verhoging van de opbrengsten en de verdere procesoptimalisatie. Gemikt wordt op een besparing van 30-45 kiloton CO2 per jaar.

Als waterstof-elektrolyse dankzij dit project brede toepassing krijgt, kan het bijdragen aan een flexibel energiesysteem waar duurzame energie goed is in te passen. Ook wordt het dan mogelijk duurzame energie op te slaan en kan schone waterstof aan de mobiliteitssector worden geleverd.

Totale investering: € 30,3 miljoen
Waddenfonds € 5,2 miljoen
Overige financiers € 25,1 miljoen

Groene chemie uit CO2 en zonlicht
Restwarmteleiding BBE