Tewaterlating testinstallatie voor stroom uit golven

Voor de kust van Texel start binnenkort een proef met energie, opgewekt uit golfbewegingen. Het anker van de testinstallatie van dit IKW-project is op 19 december in de haven van Oudeschild te water gelaten. De test vindt plaats op initiatief van Slow Mill Sustainable Power. De pilot met de ‘onderwatermolen moet nieuwe kennis opleveren over Lees meer over Tewaterlating testinstallatie voor stroom uit golvenLees meer

Miljoenenimpuls voor groene chemie en groene energie

Het Waddenfonds investeert € 11 miljoen in vijf grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). In totaal komt door deze bijdrage bijna € 44 miljoen beschikbaar voor projecten op het gebied van groene chemie en groene energie. Vier van de vijf projecten geven een impuls aan het vergroenen van het chemiecluster in Delfzijl.  Ook wordt Lees meer over Miljoenenimpuls voor groene chemie en groene energieLees meer

€ 30 miljoen voor investeringen in Waddengebied

Projecten en programma’s voor het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is wat de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland via het Investeringskader Waddengebied beogen. Met succes. Het Waddenfonds gaat namelijk ruim € 17 miljoen in zes projecten investeren. Dit betekent dat er voor deze initiatieven in totaal maar liefst € 30 miljoen beschikbaar Lees meer over € 30 miljoen voor investeringen in WaddengebiedLees meer

Impuls aan herstel vitaal bodemleven

Het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee is door uiteenlopende oorzaken aangetast. Het project Waddentools-habitatdiversiteit gaat onderzoek wat er nodig is voor herstel van de Waddenzeebodem.   De kosten van het onderzoek, dat plaatsvindt op initiatief van Vereniging Natuurmonumenten, zijn bijna € 6,5 miljoen. Het Waddenfonds draagt ruim € 4 miljoen bij. Eerder onderzoek Lees meer over Impuls aan herstel vitaal bodemlevenLees meer

Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond

Kan landbouwgrond een goede nieuwe bestemming zijn voor de overmaat aan slib in de Eems-Dollard? Die vraag vormt de rode draad van een gezamenlijk project van Waterschap Hunze en Aa’s en de Provincie Groningen. De Eems-Dollard is door de jaren heen dichtgeslibd, waardoor ook het water vertroebeld is geraakt. Binnen de pilot ophogen landbouwgronden wordt Lees meer over Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrondLees meer

Golfslagstroom nieuwe loot aan transitiestam

Energie winnen uit de golfslag van de zee energie voor de stroomvoorziening op de Waddeneilanden. Dát is de ambitie van het project met de toepasselijke naam Slow Mill. Voor de kust van Texel gaat initiatiefnemer Slow Mill Sustainable Power een pilot uitvoeren met de eigentijdse watermolen. In dit geval wordt geen duurzame energie gewonnen uit Lees meer over Golfslagstroom nieuwe loot aan transitiestamLees meer

Sportvisserij lift mee op herstel visstand

Het project ‘Vissen voor verbinding’ richt zich op zowel het herstel van vissoorten als van de algehele visstand in de Waddenzee en het Lauwersmeergebied. Ook het versterken en verbreden van de sportvisserij krijgt aandacht. Allerlei vissoorten voelen zich goed thuis in de Waddenzee, waaronder de driedoornige stekelbaars, houting, zeeforel en paling. Helaas gaat het met Lees meer over Sportvisserij lift mee op herstel visstandLees meer

Vaarverbinding zet Noordoost Fryslân op de kaart

Het project ‘Verbinding rond de Súd Ie’ is opgezet om de vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeergebied te voltooien. Maar de meerwaarde reikt veel verder en biedt allerlei kansen om dit bijzondere stukje waddengebied op de toeristische kaart te zetten.  Met het project wil de gemeente Noardeast-Fryslân een impuls geven aan het versterken Lees meer over Vaarverbinding zet Noordoost Fryslân op de kaartLees meer

Nieuw bezoekerscentrum voor Schiermonnikoog

Schiermonnikoog krijgt een nieuw, energieneutraal bezoekerscentrum. Het project, getiteld ‘Centrum Gastvrij Schiermonnikoog’, vergroot de aantrekkingskracht van ons kleinste bewoonde Waddeneiland. De bouw van het bezoekerscentrum is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog en de VVV. Het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele invulling. De kosten bedragen € 3 miljoen. Het Waddenfonds steunt de realisatie Lees meer over Nieuw bezoekerscentrum voor SchiermonnikoogLees meer