Slimme leiding vermindert wegtransport

Een demonstratieproject probeert in de Eemshaven een vernieuwend leidingsysteem uit. In één leiding, met daarin andere leidingen, vindt transport plaats van zowel groene grondstoffen en chemicaliën als restwarmte tussen bedrijven. Een dubbelslag om het transport over de weg te verminderen. Met het ‘Waterstof Backbone’-project kan vraag en aanbod van warmte bij verschillende bedrijven beter op elkaar Lees meer over Slimme leiding vermindert wegtransportLees meer

Proeffabriek voor duurzame waterstof in Eems-Dollardgebied

Bij elektrolyse wordt met behulp van elektriciteit waterstof geproduceerd. Het milieu schiet hier weinig mee op zolang de elektriciteit van fossiele bronnen afkomstig is. Veel slimmer is om waterstof te maken uit duurzame energie. Een demonstratieproject wil dit mogelijk maken. Het project, getiteld ‘Demo 20 mw Elektrolizer’, omvat de bouw van een demonstratiefabriek voor het Lees meer over Proeffabriek voor duurzame waterstof in Eems-DollardgebiedLees meer

Getijdencentrales voor witte steenkool

De spuikokers in de Lorentzsluizen van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand dienen voor de afvoer van overtollig water van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Het plaatsen van turbines in de kokers maakt het mogelijk om met de stroming van het spuiwater duurzame energie op te wekken. Wereldwijd groeit de belangstelling voor energiewinning uit getijstromen (witte steenkool Lees meer over Getijdencentrales voor witte steenkoolLees meer

Groen licht voor Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKite

Het Waddenfonds heeft het licht op groen gezet voor drie nieuwe, grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW): Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKite. De totale investering is € 25 miljoen, waarvan het Waddenfonds € 13 miljoen voor zijn rekening neemt. Het Waddenfonds investeert € 10,5 miljoen in twee projecten die de leefomstandigheden Lees meer over Groen licht voor Wij & Wadvogels, Waddentools Swimway en de TidalKiteLees meer

‘Rivier’ zorgt voor geleidelijke overgang van zout naar zoet

De Afsluitdijk is een blokkade voor veel migrerende vissoorten die zowel van zoet- als zoutwater afhankelijk zijn. Daarom is nu de Vismigratierivier in ontwikkeling. Er wordt een opening in de Afsluitdijk gemaakt met daaraan verbonden in het IJsselmeer een slingerende rivier.  Dit zorgt voor een geleidelijke overgang van zout naar zoet water. hun paai- en Lees meer over ‘Rivier’ zorgt voor geleidelijke overgang van zout naar zoetLees meer

Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterking

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor dijkversterking. Een innovatieve aanpak, want er is nog weinig bekend over de optimale manier om van zout baggerslib geschikte dijkenklei te maken. Hoe kunnen we van nat, zout slib, dat is gebaggerd in Lees meer over Kleirijperij maakt slib geschikt voor dijkversterkingLees meer

Provincies investeren tientallen miljoenen in Waddengebied

Kansrijke ontwikkelingen in het Waddengebied een steun in de rug geven. Dát is de inzet van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Alleen al in 2018 is dankzij de gezamenlijke inzet circa € 100 miljoen beschikbaar gekomen voor investeringen in de ecologie én economie van de Wadden. Dat Lees meer over Provincies investeren tientallen miljoenen in WaddengebiedLees meer

Lancering ‘Visit Wadden’ mijlpaal in samenwerking stakeholders

Op 4 april is tijdens een drukbezochte symposium de officiële aftrap gegeven aan de nieuwe campagne Visit Wadden. Blikvanger is de gelijknamige nieuwe website over Unesco Waddenzee Werelderfgoed. De site geeft een innovatieve presentatie van tientallen verhalen en te beleven routes.   Om tot duurzaam toerisme in de Waddenregio te komen, is in het kader Lees meer over Lancering ‘Visit Wadden’ mijlpaal in samenwerking stakeholdersLees meer

Verhalen zetten Waddengebied op toeristisch netvlies

De komende zes jaar gaan drie provinciale marketingorganisaties aan de slag om het Waddengebied als één duurzaam toeristische bestemming op de kaart te zetten. Hiertoe wordt al het werelderfgoedwaardige aanbod met elkaar verbonden via herkenbare verhaallijnen. Het project maakt onderdeel uit van de majeure opgave Versterken en vermarkten van het Werelderfgoed. Uit het Waddenfonds is Lees meer over Verhalen zetten Waddengebied op toeristisch netvliesLees meer