Beschikkingen

In de periode 2009-2015 heeft het Rijk respectievelijk het Waddenfonds meer dan 200 beschikkingen afgegeven. Op dit moment zijn van beschikkingen 106 in kaart gebracht. Deze zijn via de volgende link in beeld gebracht, zowel in de vorm van tekst als locatie: Klik voor de beschikking in beeld. Het overzicht is nog in opbouw en naar Lees meer over BeschikkingenLees meer

Stand van zaken

De proeve van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 is eind februari verzonden aan circa 65 instanties. Hierop zijn vele reacties ontvangen, variërend van bijval tot tips en commentaar. In april volgt een consultatiefase met diverse vertegenwoordigers van stakeholders en andere overheden, onder meer tijdens de Wadden-3-daagse.

Wadden 3 daagse

Op 12, 13 en 14 april vond de Wadden-3-daagse plaats, met stops in de provincies Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april). Praten en meedoen op gebiedsniveau stond tijdens deze drie dagen voorop, met als sleutelwoorden verkennen, verbinden en verdiepen. Samen met tientallen direct betrokkenen zijn tijdens de driedaagse: De focuspunten voor Lees meer over Wadden 3 daagseLees meer

Focuspunten investeringskader

Om de ecologie en economie te verbeteren willen de provincies – samen met partners – meer focus aanbrengen in investeringen op dit gebied. Het Waddenfonds is hierbij een belangrijk financieel instrument. Vooralsnog staan vier Waddenbrede thema’s centraal in het investeringskader: 1.Herstel bodemleven Waddenzee 2.Havens voor de toekomst 3.Vitale kust 4.Werelderfgoed als kernkwaliteit   Herstel bodemleven Lees meer over Focuspunten investeringskaderLees meer

Kennisagenda

De majeure opgaven herbergen nog diverse leemtes in kennis. Daarom wordt aan het investeringskader een kennisagenda gekoppeld. De kennisagenda wordt opgesteld in samenwerking met de Waddenacademie. Kennis moet bijvoorbeeld helpen om het doelbereik van een initiatief beter in beeld te krijgen. Om die reden zijn kennisontwikkeling en monitoring vereiste onderdelen van een aanvraag voor het Waddenfonds.

Lees meer