Opgaveteam Havenontwikkeling & natuurverbetering heeft nieuwe voorzitters

Sinds 1 november heeft het opgaveteam ‘Havenontwikkeling en natuurverbetering’ niet één maar twee nieuwe voorzitters. Jacqueline van Rijn en Martijn Vos, beide werkzaam bij de provincie Noord Holland, zijn enthousiast om zich in te zetten voor dit opgaveteam.

De rol van voorzitter vervullen ze samen. Jacqueline: “Martijn en ik werken binnen de provincie binnen het beleidsthema Ruimtelijke Ontwikkeling met de nadruk op het IJsselmeergebied. Hier werken we onder andere samen aan de bestuurlijke kant van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Deltaprogramma IJsselmeergebied.” Martijn: “Door deze samenwerking hebben we beiden al een link met het Waddengebied, de havens en natuurverbetering. Vanuit onze huidige functies houden we ons dagelijks bezig met zaken die de kern van onze provincie raken en in het IJsselmeergebied samen komen. Denk aan thema’s energie, wonen, economie, natuur en recreatie.”

Juist vanuit hun achtergrond kregen ze het verzoek om als voorzitters op te treden voor het IKW opgaveteam Havenontwikkeling & natuurverbetering. Martijn: “Binnen dit opgaveteam bestaat de wens om meer projecten binnen te halen. Dat willen we samen doen met de overige waddenprovincies. Wij zoeken actief naar projecten die we kunnen verbinden met het IKW.” Jacqueline: “Wanneer initiatiefnemers bij ons komen, kijken we gezamenlijk hoe zij hun initiatief verder kunnen uitwerken tot robuuste projecten die onder het IKW vallen. We hebben daarbij een adviserende en regisserende rol.” De uitwerking van projecten binnen dit thema doen de initiatiefnemers vervolgens zelf.

Martijn: “Onze ambitie binnen het opgaveteam is niet alleen gericht op projecten signaleren en laten uitwerken binnen het thema Havenontwikkeling & natuurverbetering. We zoeken juist naar de verbinding met de overige opgaven binnen het IKW. Dat maakt de projecten nog sterker. Daarin ligt de nadruk op integreren, combineren en verbinden.”

Met Martijn en Jacqueline als de nieuwe voorzitters voor het opgaveteam Havenontwikkeling & natuurverbetering heeft het IKW er twee enthousiaste teamleden en collega’s bij. Hartelijk welkom!