8 januari 2018

Versterken en vermarkten Werelderfgoed

Het beter benutten van het predicaat UNESCO Werelderfgoed biedt tal van kansen om het Waddengebied beter op de toeristische kaart te zetten. Er is dringend behoefte aan een overkoepelend verhaal.

Het versterken en vermarkten van het UNESCO Werelderfgoed verdient een samenhangende en elkaar versterkende aanpak van Den Helder tot aan de Dollard. Een optie is het ontwikkelen van één Waddenmerk en een uitgekiende set aan promotiemiddelen. In het verlengde hiervan liggen er mogelijkheden voor initiatieven die de internationale potentie versterken.

Deze majeure opgave zet ook in op het versterken van het toerisme. Het koppelen van een toeristische component aan projecten kan tevens de diversiteit van het aanbod verrijken. Van belang is hierbij aansluiting te zoeken bij zowel de beleefcentra die worden ontwikkeld in Kornwerderzand en Lauwersoog als bij de landelijke promotie van de ‘metrolijnen’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

Focus

De meerjarige investeringen zetten met name in op:

  • Ontwikkelen van een overkoepelend verhaal om al het losse zand te verbinden tot een samenhangend geheel, bijvoorbeeld via het ontwikkelen van één Waddenmerk en een uitgekiende set aan promotiemiddelen;
  • Versterken van de internationale potentie;
  • Versterken beleefbaarheid Waddenkust.

Opgaveteam

Jan Beekman, j.a.beekman@provinciegroningen.nl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl