Opbrengst dialoogfase

Op basis van de ‘proeve’, de 40% versie van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026, is in het voorjaar van 2016 een dialoog met de omgeving gevoerd. Circa 40 partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op de proeve. Verder is tijdens de Wadden-3-daagse is gesproken met ca. 75 deelnemers en aanvullend is een Read more about Opbrengst dialoogfaseLees meer

Beschikkingen

In de periode 2009-2015 heeft het Rijk respectievelijk het Waddenfonds meer dan 200 beschikkingen afgegeven. Op dit moment zijn van beschikkingen 106 in kaart gebracht. Deze zijn via de volgende link in beeld gebracht, zowel in de vorm van tekst als locatie: Klik voor de beschikking in beeld. Het overzicht is nog in opbouw en naar Read more about BeschikkingenLees meer

Stand van zaken

De proeve van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 is eind februari verzonden aan circa 65 instanties. Hierop zijn vele reacties ontvangen, variërend van bijval tot tips en commentaar. In april volgt een consultatiefase met diverse vertegenwoordigers van stakeholders en andere overheden, onder meer tijdens de Wadden-3-daagse.

Wadden 3 daagse

Op 12, 13 en 14 april vond de Wadden-3-daagse plaats, met stops in de provincies Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april). Praten en meedoen op gebiedsniveau stond tijdens deze drie dagen voorop, met als sleutelwoorden verkennen, verbinden en verdiepen. Samen met tientallen direct betrokkenen zijn tijdens de driedaagse: De focuspunten voor Read more about Wadden 3 daagseLees meer

Focuspunten investeringskader

Om de ecologie en economie te verbeteren willen de provincies – samen met partners – meer focus aanbrengen in investeringen op dit gebied. Het Waddenfonds is hierbij een belangrijk financieel instrument. Vooralsnog staan vier Waddenbrede thema’s centraal in het investeringskader: 1.Herstel bodemleven Waddenzee 2.Havens voor de toekomst 3.Vitale kust 4.Werelderfgoed als kernkwaliteit   Herstel bodemleven Read more about Focuspunten investeringskaderLees meer