8 januari 2018

Meer weten?

Contact

Khoji Wesselius, secretaris regieteam, 06 11387976, wesselius@waddenfonds.nl

Regieteam Investeringskader Waddengebied

– Jelske Leemeijer, secretariaat regieteam, 058 233 90 20, leemeijer@waddenfonds.nl en info@waddenfonds.nl
– Jan Doornbos, lid regieteam– Fryslân – 06 55121258, doornbos@fryslan.nl
– Leendert van Galen Last, lid regieteam – Groningen, 06 227 903 18, van.galen.last@provinciegroningen.nl
– Kees Joustra, lid regieteam – Noord-Holland, 06 18609436, joustrak@noord-holland.nl 
– Derck Buitendijk, voorzitter regieteam – extern, 06 53867224, buitendijk@berenschot.nl
– Dick Hamhuis, adviseur regieteam – Waddenfonds, 06 290 81 798, hamhuis@waddenfonds.nl
– Khoji Wesselius, secretaris regieteam, 06 11387976, wesselius@waddenfonds.nl

Leden Opgaveteams

Waddenzee:
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Albert Reisema, a.reitsema@fryslan.frl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Havenontwikkeling & natuurverbetering:
Ron Stapel, stapelr@noord-holland.nl
Suzanne Buter, S.C.M.Buter@provinciegroningen.nl
Albert Reitsema, a.reitsema@fryslan.frl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Versterken en Vermarkten Werelderfgoed:
Jan Beekman, j.a.beekman@provinciegroningen.nl
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Femke van Akker, f.g.vanakker@fryslan.frl
Joris Pieter Neuteboom, neuteboomj@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Vitale Kust en Afsluitdijk:
Tjalling Dijkstra, zenitbgo@gmail.com
Matthijs Buurman, m.buurman@provinciegroningen.nl
Tineke Cazemier, z.r.cazemier@fryslan.frl
Frans Bethe, bethef@noord-holland.nl

Eems-Dollardgebied in balans:
Gerwin Wiersma, g.wiersma@provinciegroningen.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Eilanden op Eigen Kracht:
Bert Wijnsma, a.g.wijnsma@fryslan.frl
Barend Leest, b.b.leest@fryslan.frl
Dennis Hermans, hermansd@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl

Kennisagenda:
Klaas Deen, klaas.deen@waddenacademie.nl
Dick Hamhuis, dick.hamhuis@waddenfonds.nl

Documenten

Investeringskader Waddengebied 2016 2026
Investeringsprogramma Waddengebied (IPW)
Wadden van allure (PDF Download)
Brief Stuurgroep Waddenprovincies aan PS
GS-brief aan Provinciale Staten, nov. 2015

Websites

www.waddenzee.nl
www.waddenfonds.nl