De Afsluitdijk

De focus van het Waddenfonds ligt de komende tien jaar om investeringen op het gebied van energie, natuur en economie die écht een verschil in gang zetten. Centraal voor de Afsluitdijk staan:

  1. Versterken en herstellen van de natuurwaarde;
  2. Vergroten van de werkgelegenheid door de mogelijkheden voor de beleving van het UNESCO-gebied te benutten
  3. Neerzetten van een iconische proeflocatie voor duurzame innovatie op het gebied van energie.

De Afsluitdijk scheidt de zoute Waddenzee van het zoete IJsselmeer en verbindt Den Oever (gemeente Hollandse Kroon) met Zurich (gemeente Sudwest Fryslân). De robuuste dam heeft een lengte van ruim 30 kilometer, met aan beide uiteinden monumentale sluiscomplexen. Op de dijk is een autosnelweg en een fietspad aangelegd.

De in 1932 gereedgekomen dam is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van Nederlands waterbouwkunde en trekt jaarlijks 300.000 bezoekers uit alle windstreken van de wereld. De Afsluitdijk is zowel een harde ecologische scheiding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer als een ecologische verbinding tussen beide provincies voor vogels en vleermuizen. Kenmerkende knooppunten op de dijk zijn Den Oever, de Stevinsluizen, het Monument, Breezanddijk, de Lorentzsluizen en Kornwerderzand. De waterkering voldoet overigens niet meer aan de eisen van de tijd qua veiligheid en watermanagement, zeker met het oog op de klimaatveranderingen en wordt daarom ingrijpend aangepakt.