8 januari 2018

Eilanden op eigen kracht

De integrale gebiedsopgave voor de eilanden richt zich op het in samenhang verbeteren van toerisme, duurzaamheid en natuur. Economisch zijn die elementen sterk met elkaar verbonden.

Volledig zelf voorzien in de behoefte aan energie en water is een onderwerp dat alle eilanden aanspreekt en bijdraagt aan het internationaal op de kaart zetten van dit unieke stukje Nederland. De schaal van de eilanden maakt het realistisch om die zelfvoorzienendheid op termijn te realiseren. Het benutten van het predicaat Werelderfgoed lijkt voor de eilanden kan met name in promotionele zin bijdragen aan versterking van het buitenlandse toerisme. Het beter vermarkten van de natuurcomponent biedt eveneens kansen. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de toegankelijkheid en het versterken van de verbinding met duurzaamheid.

Focus

Samengevat richten de meerjarige investeringen zich op het:

  • Realiseren van zelfvoorzienendheid op het gebied van energie en water;
  • Benutten van het predicaat Werelderfgoed in promotionele zin;
  • Beter vermarkten van het natuurlijk kapitaal van het Waddengebied, onder meer door het verbeteren van de toegankelijkheid van natuurgebieden.

Opgaveteam

Bert Wijnsma, a.g.wijnsma@fryslan.frl
Barend Leest, b.b.leest@fryslan.frl
Dennis Hermans, hermansd@noord-holland.nl
Hans van Hilten, hans.vanhilten@waddenfonds.nl