Contact

 

Organisatie

Stuurgroep Waddenprovincies
bestuurlijk opdrachtgever
Directeurenoverleg
ambtelijk opdrachtgever
Directeur Waddenfonds
adviseur voor implementatie
Projectgroep
uitvoerend en coördinerend team
Werkgroep financiën
adviseur en toeleverancier rond aspect financiën

 

Werkgroep

Kees Joustra
projectmanager (Noord-Holland)
Leendert van Galen-Last
projectleider Groningen (Groningen)
Thomas Ietswaart
projectleider Fryslân (Fryslân)
Micha Lubbers
projectleider Noord-Holland (Noord-Holland)
Hans van Hilten
projectleider Waddenfonds (Waddenfonds)
Jan de Graaf
communicatieadviseur (extern)
Pierre van Erven
risico-adviseur (extern)
Willy van Asperen
projectsecretaris (Fryslân)
Gerben Biermann
gedelegeerd opdrachtgever (Noord-Holland)
Adnan Seyban
financiële adviesgroep (Noord-Holland)

 

Contactpersoon

Willy van Asperen
Tel. 058-2925182
E-mail: info@ikwaddengebied.nl
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden