Provincies willen grote projecten in Waddengebied

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het ‘Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018 en verder’ vastgesteld. Dit schept de mogelijkheid om grote en meerjarige projecten en programma’s te realiseren in het Waddengebied. Hiervoor is eerder het Investeringskader Waddengebied (IKW) vastgesteld. Centraal doel van het investeringskader is verduurzaming van de economie en versterking van de ecologische kwaliteiten van het Waddengebied. Read more about Provincies willen grote projecten in WaddengebiedLees meer